Lagmatchen starter 3.mai

Følgende datoer og steder er berammet for årets lagturneringer: (Soon er ny, og dato for lagturneringen kommer om noen dager) Torsdag 3.mai kl.1000: Onsøy Golfklubb Torsdag 31.mai kl.1000: Huseby og Hankø Torsdag 14.juni kl.1000: Gamle Fredrikstad Mandag 25.juni kl.1000:: Skjeberg Torsdag 5.juli kl.1000:: Halden Tirsdag 10.juli kl.1000: Askim Tirsdag...

Klubbturneringene er i gang

Klubbturneringene for Østfold Senior Golf startet på Huseby og Hankø tirsdag, og fortsatte på Gamle Fredrikstad onsdag. I neste uke kommer det flere baneåpninger, og Skjeberg varsler om at klubbturneringen på Hevingen mandag 24.april, starter kl.10. Påmelding skjer via golfbox – eller innen kl.0930 på golfbanen. Det er som...

Vårmøte Østfold Senior Golf

   Vårmøtet i Østfold Senior Golf ble avholdt i Askim, tirsdag 5.april 2018. Slik var dagsorden, og slik ble vedtakene: 1.Velkommen til Askim og vårmøte 2.Valg av møteleder: John Byman 3.Valg av referent: John Byman 4.Budsjett for 2018: Kjell Asklien redegjorde for budsjett for 2018, og at økonomien tilsier...

Referat fra høstmøtet 2017

Referat fra høstmøtet i Østfold Senior Golf 10/10-2017 Møtet ble avholdt i klubbhuset til Moss og Rygge GK med start kl.1000. Tilstede 17 representanter fra klubbene Askim, Borregaard, Gml. Fredrikstad, Halden, Huseby & Hankø, Moss & Rygge, Mørk, Onsøy og Skjeberg. Agenda: Valg av møteleder: Gunnar Skulstad Valg av...