Nytt om oss 2022

Innledning

Her vil det komme litt oppdatert info for 2022, lik det som står under fanen «nyheter».

Østfold Senior Golf består i 2022 av følgende 9 klubber: (klikk på link for å gå til klubbens hjemmeside)
AskimBorregaardGamle FredrikstadHalden –  Moss & RyggeMørkOnsøySkjeberg og Soon GK

9-hulls baner: Askim GK, Borregaard GK, Soon GK, Halden GK og Huseby & Hankø GK

18-hulls baner: Mørk GK, Skjeberg GK, Onsøy GK, Moss & Rygge GK og Gamle Fredrikstad GK

Organisasjon

Østfold Seniorgolfs (ØSG) ledelse, består av seniorlederne/oppmenn fra hver av de ti klubbene.

Østfold Seniorgolf (ØSG) skal ha en leder, som velges blant klubbenes seniorledere/oppmenn eller annen frivillig person fra samarbeidsklubbene. I tillegg må det velges:

 • Turneringskomite/redaksjonskomite (inntil 5 personer)
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Resultatansvarlig
 • Lederen har talerett, forslags og stemmerett.

Hvis sekretær, kasserer og resultatansvarlig ikke er seniorleder/oppmann, har de ikke stemmerett, men møte, tale- og forslagsrett.

Alle klubber har møterett til ØSG’s to årlige møter. I tillegg kan hver klubb ha med EN person på møtene. De gis talerett, men ikke stemmerett.

Hver klubb har EN stemme, uavhengig av om klubben også har lederen.

Det gjennomføres normalt to møter, et på høsten for å evaluere årets sesong og for å velge ny leder, turnerings-/redaksjonskomite, sekretær, kasserer og resultatansvarlig.

Vårmøtet tar for seg forberedelsene/retningslinjene for kommende sesong.

 Aktiviteter

I regi av Østfold Seniorgolf (ØSG) gjennomføres:

 • Lagturneringer (10 turneringer, en pr klubb og normalt på klubbenes senior dag)
 • Østfold Seniormesterskap (rulleres mellom klubbene)
 • Årets Golfer (kvalifisering pågår gjennom sesongen, avsluttes som egen finaleturnering. Arrangerende klubb bestemmes på ØSG`s vårmøte)

Informasjonstjeneste

All informasjon offentliggjøres på ØSG’s hjemmeside. I tillegg brukes vår Facebook side.

Økonomi

Klubbene betaler medlemskontingent, hvor kontingentens størrelse bestemmes på høstmøtet. Kontingenten innbetales til kasserer iht tidsfrist. Kontingent skal dekke innkjøp av premier til Østfold Seniormesterskap, Årets Golfer og eventuelt andre utgifter.

Regnskapet legges frem en gang pr år, fortrinnsvis på høstmøtet.
Leder og resultatansvarlig kan godtgjøres med inntil kr 1.000,- hver pr sesong.

Golfbiler

Ønsker om bruk av golfbiler i forbindelse med turneringer i regi av Østfold Seniorgolf, skal fremkomme ved påmelding. Spillere med legeattest prioriteres.

 Evaluering/revisjon

ØSG`s retningslinjer skal evalueres og eventuelt revideres etter hver sesong.

Klubbturneringer

Hver klubb har sine ukentlige seniorturneringer.

Alle benytter GOLFBOX med ONLINE påmelding. Gjester betaler greenfee, og alle betaler startavgift. Startavgiften går til premier og til administrasjon av klubbenes senioravdelinger.

Greenfee og startavgift kan bestemmes på vårmøtet før sesongstart.

Den enkelte klubb bestemmer selv hvordan seniorturneringene gjennomføres og gjestespillere må forholde seg til-/godta klubbenes bestemmelser.

Resultater, der de er handicap tellende, overføres til Order Of Merit (OOM) og skal sendes resultatansvarlig i Østfold Seniorgolf (ØSG) snarest og senest neste dag. Resultatene skal sendes som Stableford. Resultatene inngår i Årets Golfer.

Resultatene m/handicapjustering skjer etter kl 2400 spilledagen og spillerne vil starte neste dag med riktig HCP.

Kontaktpersoner:

Klubb:Rolle:Navn:Tlf:E-post:
AskimLeder ØSGJohn Byman+47 48 04 75 60John@byman.no
AskimOppmannJohn Byman+47 48 04 75 60John@byman.no
BorregaardOppmann
Kasserer
Kjell Asklien91 59 11 70kjell@asklien.no
Gamle FredrikstadOppmann Tore Frølich98 11 19 80tfrolich@msn.com
Halden GKOppmannDag Kilen92 06 07 34dakilen@online.no/a>
Huseby & Hankø
Ikke med i 2022
Moss & RyggeOppmannWilly Strandkleiv
Oddvar Hjelvik
92 06 45 74
91 71 29 49
oddvar@mudi.no
MørkOppmannPeter Botterweg90 93 27 49pbotterweg@getmail.no
MørkResultatsanker
Medhjelper
Peter Botterweg90 93 27 49pbotterweg@getmail.no
OnsøyOppmannTorbjørn Kristiansen97 11 67 26torbmag.kristiansen@gmail.com
SkjebergOppmannFreddy Gjøs41 61 62 11freddy.gjos@hotmail.com
Soon GKOppmannPetter Lund46 81 00 61petterlundseniorgolfer@gmail.com

Hver klubb har sin ukentlige turnering, ukedag bestemmes før sesongstart

Lagturneringer

Hver klubb arrangerer lagturnering på sin hjemmebane iht dato bestemt før sesongstart.

Deltakelse i lagturneringer er kvalifisering til Årets Golfer.

 Invitasjon sendes senest en uke før turneringsdagen og påmeldingene må være arrangerende klubb senest 3 dager før spilledag. Påmelding sendes samlet til oppgitt person iht invitasjonen. Startlister offentliggjøres i Golfbox senest kl 1200 dagen før og via SMS og e-post til den enkelte spiller.

Gjestespillere betaler startavgift og greenfee iht klubbenes bestemmelser. Betaling til arrangerende klubb skal skje samlet og ved bruk av VIPPS eller bankkontonummer.

Premiering (25%) skjer etter at runden er ferdig spilt og det er individuell premiering i alle klasser og premiering til beste lag. I Lagturneringene teller de 4 beste klubb spillerne.

Alle enkeltresultater skal rapporteres som Stableford og inngår i Årets Golfer. Resultatansvarlig i ØSG ajourfører enkeltresultatene og lagresultatene. Oppdaterte resultatlister kunngjøres på ØSG`s hjemmeside-/Facebook side.

Organisering/presiseringer

Klubbene bes tilstrebe:

 • å ikke sette opp flere spillere fra samme klubb i samme ball/flight
 • å sette opp baller/flighter som inneholder spillere med samme hcp-kategori og samme utsalgssted
 • å informere om tiltak/regler for å få spillehastigheten redusert

Spille konsept

Antall spillere pr klubb:                  Antall tellende spillere pr klubb:

9-hulls bane:                6                      9-hulls bane:                4

18-hulls bane:              7                      18-hulls bane:              4

Klasser         

Herrer                                                 Damer

HA:      +8,0 – 14,9                              DA:      +8,0 – 24,9
HB:      15,0 – 24,9                                DB:      25,0 – 54,0

HC:     25,0- 54,0

Ved TRE eller flere damer skal det opprettes egne dameklasser. Hvis mindre enn TRE damespillere, spiller de i klasse Herrer B.

Utslagsområder – generelt

På 18-hulls baner med fire eller flere utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL, BLÅ og RØD
På 18-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL, BLÅ og RØD
På 9-hulls baner med fire utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL, BLÅ og RØD
På 9-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

Utslagsområder for lagturneringene

Herrer Kl A:                             Spillere under 70 år:                 GUL (Uavhengig av bane)
Herrer Kl A:                             Spillere over 70 år:                   Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Herrer Kl B og C:                     Uavhengig av alder:                  Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Damer – alle klasser:                 Uavhengig av alder:                  Fritt valg (BLÅ/RØD)

 Runder

Rundeformat:                           Single

Scoringsmetode:                      Maksimum score – netto dobbel bogey
Handicapgodtgjørelse:              100%

Handicaptellende:                     Ja

Avgjørelser:

Første:                                     Laveste handicap
Deretter:                                  Matematisk (36,18,9,6,3,1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore:                                Skal brukes
Scorekort:                                Skal brukes
Flight captain:                          Skal brukes

Resultatsankeren sørger for oppdatering av lagresultatene.

Lagpokalen deles ut på sesongens siste lagturnering.

Ny pokal fra 2012 , inntegning :

2012 Onsøy
2013 Onsøy
2014 Onsøy

2015 Onsøy

2016 Onsøy

2017 Moss og Rygge

2018

2019

2020 Onsøy

Østfoldmesterskapet

Turneringens navn er Østfold Seniormesterskap og avvikles medio august hvert år. Spillested bestemmes på ØSG`s vårmøte.

Turneringen offentliggjøres i Golfbox av arrangerende klubb og påmelding kun ved online.

Ved påmelding kan spillere sende melding om at en ønsker å delta i klasse A, selv med annet hcp.

Påmeldingsfrist senest 2 dager før turneringsdagen. Startavgift og greenfee iht arrangørklubb.

Hver klasse premieres (25%) og trofe til beste dame- og herre spiller.

Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer

 Spille konsept

Man er spilleberettiget ved fylte 50 år eller fyller 50 år i løpet av turneringsåret. I tillegg må spilleren være medlem av en klubb tilsluttet region Østfold.

Klasser         

Herrer                                      Damer

HA:      +8,0 – 12,0                   DA:      +8,0 – 24,9

HB:      12,0 – 24,9                    DB:      25,0 – 54,0

HC:      25,0 – 36,0

HD:      36,1 – 54,0

Utslagsområder – generelt

På 18-hulls baner med fire eller flere utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 18-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

På 9-hulls baner med fire utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 9-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

Utslagsområder for Østfold Seniormesterskap

Herrer klasse A:                       Uavhengig av alder:                  GUL (Uavhengig av bane)

Herrer kl B, C og D:                 Uavhengig av alder:                  Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Damer, alle klasser:                  Uavhengig av alder                   Fritt valg (BLÅ/RØD)

Runder

Klasse Herrer A (uavhengig av alder)                            Klasse Damer A og B                                      

Rundeformat:                           Single                          Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Slag                             Scoringsmetode:           Maksimum score –
netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:              Scratch (0%)                Handicapgodtgjørelse: Scratch (0%)

Handicap tellende:                    Ja                                Handicaptellende:         Ja

Klasse Herrer B, C og D

Rundeformat:                           Single

Scoringsmetode:                       Maksimum score-
netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:              100%
Handicaptellende:                     Ja

 Avgjørelser (likt for alle klasser)

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (siste 36, 18, 9, 6, 3, 1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore:                                Skal brukes

Scorekort:                                Skal brukes
Flight captain:                          Skal brukes

Husk å sende ut påminnelse til klubbene/spillerene til denne turnering.

2010 Evje 75 spillere

2011 Mørk 51 spillere

2012 Skjeberg?
2013 Onsøy 58 spillere

2014 Gamle Fredrikstad 26 spillere

2015 Skjeberg 71 spillere.

2016 Mørk ….. spillere

2017 Moss og Rygge 43 spillere

2018 Askim 56 spillere

2019 Gamle Fredrikstad

2020 Moss og Rygge

Årets Golfer

For å være kvalifisert til å delta i Årets Golfer må det spilles minst 5 klubbaner. Spillet må gjøres i forbindelse med klubbenes seniordager og man kan spille klubbanene så mange ganger en ønsker. Alle med 5 resultater eller mer (hvor de 5 beste resultatene er tellende) blir automatisk invitert til avslutningsturneringen-/finalen. Klubbenes ledere i seniorgruppen blir også invitert.

Finaledagen premieres (med 25%) i begge klasser. Beste bruttoscore skal premieres spesielt.
I tillegg utdeles en vandrepokal til beste dame og herre spiller. Pokalen vinnes til odel og eie etter 3 seire.

Arrangerende klubb bestemmes på vårmøtet. Alle spillere betaler greenfee og startkontingent iht arrangørklubbens bestemmelser.

Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer og Østfold Seniormesterskap.

Spille konsept

Finalen arrangeres som en egen finaledag, hvor alle oppnådde poeng gjennom sesongen nullstilles.
De TRE beste i dame- og herreklassen tildeles ekstra slag etter plassering oppnådd gjennom spill på minst 5 klubbaner. Fordelingen blir: Nr 1 får 5 tildelte slag (starter med -5), nr 2 får tildelt 3 slag (starter med – 3) og nr 3 tildeles 1 slag (starter på – 1). I tillegg legges til spillerens spillehandicap.

Klasser         

Herrer                                                  Damer

Herrer-Alle:      +8,0 – 54,0                   Damer-Alle:     +8,0 – 54,0

Utslagsområder – generelt

På 18-hulls baner med fire eller flere utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 18-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

På 9-hulls baner med fire utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 9-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

Utslagsområder for Årets Golfer

Klasse Herrer:                                      Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Klasse Damer:                                     Fritt valg (BLÅ/RØD)

Runder
Herrer Alle                                                                           Damer Alle

Rundeformat:                           Single                                 Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Maksimum score-               Scoringsmetode:           Maksimum score-netto dobbel bogey

netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:             75%                                     Handicapgodtgjørelse:  75%

Handicap tellende:                    Nei                                      Handicaptellende:         Nei

Avgjørelser (likt for begge klasser)                                              

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (36,18,9,6,3,1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore:                                Skal brukes
Scorekort:                                Skal brukes

Flight captain:                          Skal brukes

Her er de som har napp i vandrepokalen:

2005 Erling Wiik, Askim GK, 362 poeng
2006 Jan Imerslund, Mørk GK, 362 poeng
2007 Jan Imerslund, Mørk GK, 375 poeng
2008 Erling Wiik, Askim GK, 365 poeng
2009 Gunnar Karlsen, Mørk GK, 355 poeng
2010 Gunnar Karlsen, Mørk GK, 352 poeng
2011 John Mackay, Askim GK, 356 poeng
2012 Ola Bøe, Onsøy GK, 361 poeng
2013 H Jan Myhre, Onsøy GK, 388 poeng
2013 D Liv Lottrup, Mørk GK, 276 poeng
2014 H Ola Bøe, Onsøy GK, 363 poeng
2014 D Lisbeth Hauger, Onsøy, GK 347 poeng
2015 Ola Bøe, Onsøy GK, 379 poeng

2015 D Gunn Skulstad, Gamle Fredrikstad GK, 348 poeng

Nye pokaler ble innkjøpt til 2016 sesongen, da vandrepokalen ble gitt til odel og eie. Ny liste gjelder fra 2016.

2016 D Gunn K. J. Skulstad, Gamle Fredrikstad GK, 361 poeng

2016 H Gunnar Skulstad, gamle Fredrikstad GK, 350 poeng

2017 H Arnfinn Grøtvedt, Onsøy GK

2017 D Anita Veum Sandtrø, Moss og Rygge GK

2018

2019

2020

2021