Om oss

Østfold Senior Golf består av følgende 10 klubber: (klikk på link for å gå til klubbens hjemmeside)
AskimBorregaardGamle FredrikstadHaldenHuseby & Hankø –  Moss & RyggeMørkOnsøySkjeberg og Soon GK

Østfold Senior Gollf ledelse, består av seniorledere/oppmenn fra hver klubb. Det bør velges en leder, som kan være en av medhjelperne. 10 klubber med en stemme pr. klubb. Om valgt leder ikke er en av oppmennene, har han ikke stemmerett, men tale- og forslagsrett.
Representanter fra hver klubb har møteplikt til årets to møter.

Om det velges personer i tillegg, som tar seg av spesielle oppgaver som:
Sekretær, kasserer, landskampkontakt (general), datakoordinator (hjemmeside), Årest golfer resultatsanker, så har disse møte- og talerett uten stemmerett.

Møtevirksomhet etter behov, dog et på oppsummeringsmøte på høsten, og et på våren før årets sesongstart.

Aktiviteter:
– oversikt over spilledager/dagsfordeling/lagturneringsdato/kontaktpersoner osv.
– lagturneringer hver uke, på alle 10 klubbenes hjemmebane
– Østfoldmesterskap slagspill
– Årets Golfer gjennom sesongen, med finale som 6. resultat
– Økonomi med premieinnkjøp

Oversikt:

All informasjon offentliggjøres på hjemmesidene våre.

Kontaktpersoner:

Klubb:Rolle:Navn:Tlf:E-post:
AskimLeder ØSGJohn Byman+47 48 04 75 60John@byman.no
AskimOppmannJohn Byman+47 48 04 75 60John@byman.no
BorregaardOppmann
Kasserer
Kjell Asklien91 59 11 70kjell@asklien.no
Gamle FredrikstadOppmann Tore Frølich98 11 19 80tfrolich@msn.com
Halden GKOppmannDag Kilen92 06 07 34dakilen@online.no/a>
Huseby & HankøOppmannSvend Johan Weum90 69 26 81svendweum@gmail.com
Moss & RyggeOppmannOddvar Hjelvik91 71 29 49oddvar@mudi.no
MørkOppmannPeter Botterweg90 93 27 49pbotterweg@getmail.no
MørkResultatsanker
Medhjelper
Peter Botterweg90 93 27 49pbotterweg@getmail.no
OnsøyOppmannTorbjørn Kristiansen97 11 67 26torbmag.kristiansen@gmail.com
SkjebergOppmannRagnar Svartdahl90 40 06 56ragnarsvartdahl@gmail.com
Soon GKOppmannPetter Lund46 81 00 61petterlundseniorgolfer@gmail.com

Daglige turneringer :

Hver klubb har sin ukentlige turnering, ukedag bestemmes før sesongstart

Alle benytter GOLFBOX med ONLINE påmelding. Det oppfordres til at ALLE melder seg på gjennom Golfbox, da dette letter klubbenes turneringsavvikling. Om du ikke kan gjøre dette, kan du melde deg på dagens turnering ved frammøte senest kl. 09.15. Shotgunstart på alle baner kl. 10.00.

Gjester betaler greenfee, og alle betaler startavgift.
Startavgiftbeløpet går til premier og til administrasjon av klubbenes senioravdelinger.
Greenfee og startavgift bestemmes på siste møte før sesongstart.

  1. For å få med flere spillere med lavt hcp, vil vi oppfordre den enkelte klubb til å arrangere flere slagkonkurranser i ukesturneringene sine, minst en gang pr. mnd. Det må offentliggjøres i Golfbox hvilken spilleform klubben har på alle sine ukesturneringer i forkant, så eksterne spillere kan se hvilken spilleform som skal brukes den angjeldende dagen. Vi opprettholder Stableford poeng, for overføring av resultater til OOM.
  2. Hver klubb oppfordres til å premiere den beste damespilleren i sine ukesturneringer.

Generelt i alle våre turneringer: Vi oppfordrer til «ready-golf». Dette vil spare tid, og den som er klar til å slå først, gjør det.

Resultatene, der de er handicap tellende, overføres til Order Of Merit, og sendes resultatsanker samme dag.
Dette for hele tiden å kunne hente fram det beste resultat til registrering av Årets Golfer.

Hver klubb registrerer dagens resultater i Golfbox, så resultatsankeren kan føre dette samme dag.

Premiering til beste 4. del (25%).
50% av premiene bør være f.eks vin.
Golfballer deles ut i tillegg (dog uten å gå i minus).
Det anbefales å premiere beste dame.

Spilleform : stableford/slaggolf. Dette avgjøres av hver klubb, men resultatet må overføres til stableford umiddelbart.

Resultatene m/handicapjustering skjer samme dag, dog senest kl. 09.00 dagen etter så spillerne starter neste dag med riktig hcp.

Lagturneringer

Arrangeres på samme måte som de daglige turneringene.
Gjester betaler greenfee, og alle betaler startavgift .
Startavgiftbeløpet går til premier og administrasjon av klubbenes seniorgruppe.

  1. I lagmatchene stiller vi med 8 spillere fra hver klubb på baner med 18 hull, og 7 spillere på baner med 9 hull.
  2. Det spilles 2 klasser i lagturneringene.

Klasse 1 (hcp +8-17,9) spiller slaggolf med +5 slag med 100 % handicap.

Klasse 2 (hcp 18,0-36) spiller stableford med 100 % handicap.

For begge klasser kan man velge å spille fra rød eller gul tee, men har du først spilt fra et teested, må du spille fra dette resten av lagturneringene.

  1. Resultater fra klasse 1 omregnes til stableford for å bli tellende i lagturneringen og OOM.
  2. Beste damespiller fra dagens turnering premieres spesielt.
  3. Premiering i lagturneringene er til minst 25% i hver klasse, og minst kr 30,- av startpengene skal gå til premier. I tillegg premieres beste 4-manns lag.

Hver klubb arrangerer lagturnering på sin hjemmebane iht dato bestemt før sesongstart.

Klubbene benytter GOLFBOX til å registrere deltagere, startlister, resultater og OOM.

Påmeldingen skjer til hver oppmann på mail, som legger inn spillere i Golfbox.
Ved ONLINE påmelding, kan hvert lag melde inn laget selv.
Forutsetningen er at turneringen ligger klar på Golfbox.

Invitasjon sendes ut senest en uke før turneringsdagen, påmelding senest 3 dager før,
og startliste sendes ut eller blir gjort offentlig senest kl. 12.00, dagen før.

Startlisten redigeres iht ønske om bil, men ikke samme klubb i samme flight.

Inntil 8 spillere på 18-hullsbanene og inntil 7 spillere på 9-hullsbanene fra hver klubb. 4 beste spillerne er tellende.

Herrespillere må bestemme seg på første lagturnering de deltar på, om de for ALLE lagturneringer skal spille fra gul eller rød tee. I finalen i Årets golfer spiller alle fra gult, unntaket er de som kan dokumentere at de har spilt fra rødt gjennom sesongen.

Individuell premiering :
4. del i hver klasse (25 %), hvor minst 50 % av disse bør være f.eks vin.

Hver lagturnering inngår i kvalifisering til Årets Golfer.

Resultatene overføres til OOM – ØSG 20..

Resultatsankeren sørger for oppdatering av lagresultatene.

Lagpokalen deles ut på sesongens siste lagturnering.

Ny pokal fra 2012 , inntegning :

2012 Onsøy
2013 Onsøy
2014 Onsøy

2015 Onsøy

2016 Onsøy

2017 Moss og Rygge

Østfoldmesterskapet i slagspill:

Turneringens navn er Østfold Seniormesterskap.

Turneringen avholdes ca. midten av august hvert år.
Påmelding i Golfbox, online.
Påmeldingsfrist senest 5 dager før turneringsdagen.
Ved påmelding kan spilleren sende melding om spilleren ønsker å delta i klasse A , selv med annet hcp.

Startavgift er kr. 50 per deltager.

Greenfee er den som er bestemt av arrangørklubb.

Turneringen er en singleturnering.

Det spilles i 4 klasser oppdelt på kjønn, handicap og alder.
• Klassen med navnet «A» er for herrer med handicap mellom 0,0 og 12,0, hvis alder er mellom 50 og 99 år
• Klassen med navnet «B» er for herrer med handicap mellom 12,1 og 24,9, hvis alder er mellom 50 og 99 år.
• Klassen med navnet «C» er for herrer med handicap mellom 25,0 og 36,0, hvis alder er mellom 50 og 99 år.
• Klassen med navnet «D» er for damer med handicap mellom 0,0 og 36,0, hvis alder er mellom 50 og 99 år.

Det spilles slagkonkurranse.

Klassen «A» spiller uten handicap.
Klassen «B» spiller med fullt sh.
Klassen «C» spiller med fullt sh.
Klassen «D» spiller med fullt sh.

Det spilles over 18 hull.

Det spilles fra forskjellige utslagssteder oppdelt på kjønn, spillerstatus og klasse.
• Alle herrer, det har status som amatør I klassen «A» skal spille fra gul utslagssted.
• Alle herrer, det har status som amatør I klassen «B» skal spille fra gul utslagssted.
• Alle herrer, det har status som amatør I klassen «C» skal spille fra rød utslagssted.
• Alle damer I klassen «D» skal spille fra rød utslagssted, uansett spillerstatus

Avgjørelse av like resultater pr. klasse.
• For klassen «A»,  1.plass avgjøres ved sudden death.
• For klassen «B», «C» og «D» avgjørelese av like resultater etter laveste handicap.
Turneringen er kun for spillere som er medlem av klubber tilsluttet Region Østfold.

Klasse A spiller brutto slag – 1. plass avgjøres ved sudden death
Klasse B, C og D spiller netto slag, max 5 +, pr hull.

Det er shotgun-start kl. 10.00

Premiering : 1/3 premiering i hver klasse, 50% bør være f.eks vin.
Trofe med gravering : Østfoldmester og årstall, til beste dame, klasse D og beste herre i klasse A.
Trofe med gravering dekkes av ØSG.

Husk å sende ut påminnelse til klubbene/spillerene til denne turnering.

2010 Evje 75 spillere

2011 Mørk 51 spillere

2012 Skjeberg?
2013 Onsøy 58 spillere

2014 Gamle Fredrikstad 26 spillere

2015 Skjeberg 71 spillere.

2016 Mørk ….. spillere

2017 Moss og Rygge 43 spillere

2018 Askim 56 spillere

Årets Golfer :

Det oppnevnes en resultatsanker, som har som oppgave å registrere beste resultat til hver spiller på alle våre 10 baner i Østfold.

Alle med 5 resultater, blir automatisk invitert til avslutningturnering/finale.

Finalen arrangeres som en vanlig ukedagsturnering, hvor lederene i hver klubbs seniorgruppe også blir invitert.
Denne turneringen premieres etter samme mønster som en ukedagsturnering.

Avslutnings turneringen er det 6. resultatet, som gjelder for kåring av Årets Golfer. Alle spillere som har spilt 5 av våre 10 baner, tar med seg totalpoengsummen fra disse 5 banene inn i finalen. Finaleresultatet legges til denne totalpoengsum, og man får med dette kåret årets golfer.

  1. Det spilles egen dameklasse i finalen til Årets Golfer. Dameklassen skal også kjempe om en vandrepokal. Pokalen skal være en vandrepokal, men vinnes til odel og eie etter 3 seire (napp i pokalen).
  2. Beste bruttospiller skal premieres spesielt i finalen av Årets Golfer.

Det graveres ÅRETS GOLFER og årstallet, både i dame og herre klassen på trofeet.
Beste resultat får inngravert navnet sitt på Årets Golfers vandre pokal.
Pokalen til odel og eie etter 3 inntegninger.

Premiering av Årets Golfer finale spillere, bør være 100%

Årets Golfer premiering bekostes av Østfold Seniorgolf sin kasse.

Her er de som har napp i vandrepokalen:

2005 Erling Wiik, Askim GK, 362 poeng
2006 Jan Imerslund, Mørk GK, 362 poeng
2007 Jan Imerslund, Mørk GK, 375 poeng
2008 Erling Wiik, Askim GK, 365 poeng
2009 Gunnar Karlsen, Mørk GK, 355 poeng
2010 Gunnar Karlsen, Mørk GK, 352 poeng
2011 John Mackay, Askim GK, 356 poeng
2012 Ola Bøe, Onsøy GK, 361 poeng
2013 H Jan Myhre, Onsøy GK, 388 poeng
2013 D Liv Lottrup, Mørk GK, 276 poeng
2014 H Ola Bøe, Onsøy GK, 363 poeng
2014 D Lisbeth Hauger, Onsøy, GK 347 poeng
2015 Ola Bøe, Onsøy GK, 379 poeng

2015 D Gunn Skulstad, Gamle Fredrikstad GK, 348 poeng

Nye pokaler ble innkjøpt til 2016 sesongen, da vandrepokalen ble gitt til odel og eie. Ny liste gjelder fra 2016.

2016 D Gunn K. J. Skulstad, Gamle Fredrikstad GK, 361 poeng

2016 H Gunnar Skulstad, gamle Fredrikstad GK, 350 poeng

2017 H Arnfinn Grøtvedt, Onsøy GK

2017 D Anita Veum Sandtrø, Moss og Rygge GK

Økonomi

Regnskap legges fram en gang pr år, fortrinnvis på høstmøtet, da vi har oversikt over sesongens forbruk.

Årsavgift bestemmes etter framlagt regnskapsoversikt.

Avgiften innbetales til den til enhver tids kasserers kontonummer.

Avgiften innbetales rett etter vårmøtet samme år.

Avgiften dekker : premiering

Innkjøp av evnt. nye vandretrofeer til lagturneringen, Østfoldmesterskapet og Årets Golfer.

Innkjøp av premier til alle Årets Golfers finalespillere.
Eventuelt andre utgifter som Østfold Senior Golf bestemmer.