Østfoldmesterskapet 2022

Østfoldmesterskapet

Dette er en turnering hvor Østfolds beste seniorgolfer kåres etter en runde.. Alle medlemmer av en klubb i Østfold kan delta. Det eneste kriteriet er senioralder, 50 år og eldre.

Turneringens navn er Østfold Seniormesterskap og avvikles medio august hvert år. Spillested bestemmes på ØSG`s vårmøte.

I 2022 skal ØSM spilles på Skjeberg i uke 34.

Turneringen offentliggjøres i Golfbox av arrangerende klubb og påmelding kun ved online.

Ved påmelding kan spillere sende melding om at en ønsker å delta i klasse A, selv med annet hcp.

Påmeldingsfrist senest 2 dager før turneringsdagen. Startavgift og greenfee iht arrangørklubb.

Hver klasse premieres (25%) og trofe til beste dame- og herre spiller.

Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer

 Spille konsept

Man er spilleberettiget ved fylte 50 år eller fyller 50 år i løpet av turneringsåret. I tillegg må spilleren være medlem av en klubb tilsluttet region Østfold.

Klasser         

Herrer                                      Damer

HA:      +8,0 – 14,9                   DA:      +8,0 – 24,9

HB:      15,0 – 24,9                    DB:      25,0 – 54,0

HC:      25,0 – 36,0

HD:      36,1 – 54,0

Utslagsområder – generelt

På 18-hulls baner med fire eller flere utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 18-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

På 9-hulls baner med fire utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 9-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

Utslagsområder for Østfold Seniormesterskap

Herrer klasse A:                       Uavhengig av alder:                  GUL (Uavhengig av bane)

Herrer kl B, C og D:                 Uavhengig av alder:                  Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Damer, alle klasser:                  Uavhengig av alder                   Fritt valg (BLÅ/RØD)

Runder

Klasse Herrer A (uavhengig av alder)                            Klasse Damer A og B                                      

Rundeformat:                           Single                          Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Slag                             Scoringsmetode:           Maksimum score –
netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:              Scratch (0%)                Handicapgodtgjørelse: Scratch (0%)

Handicap tellende:                    Ja                                Handicaptellende:         Ja

Klasse Herrer B, C og D

Rundeformat:                           Single

Scoringsmetode:                       Maksimum score-
netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:              100%
Handicaptellende:                     Ja

 Avgjørelser (likt for alle klasser)

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (siste 36, 18, 9, 6, 3, 1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore:                                Skal brukes

Scorekort:                                Skal brukes
Flight captain:                          Skal brukes