Retningslinjer ØSG 2023-25

Organisering

Østfold Senior Golf ledes av John Byman, Askim GK (fra 2017 — d.d (telefon 48047560)

Kasserer er Freddy Gjøs, Skjeberg (kto nr. 3910.16.31021)

Turneringskomiteen 2022-2023 har bestått av John Byman (leder) Tore Frølich (sekretær) og medlemmene Freddy Gjøs, Skjeberg,  Willy Strandkleiv, Moss og Rygge og Arnfinn Grøtvedt. Onsøy

RETNINGSLINJER FOR ØSTFOLD SENIOR GOLF BLE VEDTATT PÅ VÅRMØTET 14.APRIL 2023.

innledning

Østfold Seniorgolf (ØSG) er et samarbeid mellom 10 klubber i Region Østfold. Disse er:

9-hulls baner:

 • Askim GK, Borregaard GK, Halden GK, Huseby & Hankø GK og Soon GK

18-hulls baner:

 • Gamle Fredrikstad GK, Moss & Rygge GK, Mørk GK, Onsøy GK og Skjeberg GK

Organisasjon

Østfold Seniorgolfs (ØSG) ledelse, består av seniorlederne/oppmenn fra hver av de ti klubbene.

Østfold Seniorgolf (ØSG) skal ha en leder, som velges blant klubbenes seniorledere/oppmenn eller annen frivillig person fra samarbeidsklubbene. I tillegg må det velges:

 • Turneringskomite/redaksjonskomite (inntil 5 personer)
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Resultatansvarlig
 • IT-ansvarlig

Ledern har talerett, forslags og stemmerett.

Hvis sekretær, kasserer og resultatansvarlig ikke er seniorleder/oppmann, har de møte, tale- og stemmerett.

Alle klubber har møterett til ØSG’s to årlige møter. I tillegg kan hver klubb ha med inntil TRE personer på møtene. De gis talerett, men ikke stemmerett.

ver klubb har EN stemme, uavhengig av om klubben også har lederen.

Det gjennomføres normalt to møter, et på høsten for å evaluere årets sesong og for å velge ny leder, turnerings-/redaksjonskomite, sekretær, kasserer, resultatansvarlig og IT-ansvarlig.

Vårmøtet tar for seg forberedelsene/retningslinjene for kommende sesong.

 Aktiviteter

I regi av Østfold Seniorgolf (ØSG) gjennomføres:

 • Lagturneringer (10 turneringer, en pr klubb og normalt på klubbenes senior dag)
 • Østfold Seniormesterskap (rulleres mellom klubbene)
 • Årets Golfer (Poeng til OOM pågår gjennom sesongen)

Informasjonstjeneste

All informasjon offentliggjøres på ØSG’s hjemmeside. I tillegg brukes vår Facebook side.

Økonomi

Klubbene betaler medlemskontingent, hvor kontingentens størrelse bestemmes på høstmøtet. Kontingenten innbetales til kasserer iht tidsfrist. Kontingent skal dekke innkjøp av premier til Østfold Seniormesterskap, Årets Golfer og eventuelt andre utgifter.

Regnskapet legges frem en gang pr år, fortrinnsvis på høstmøtet.
Leder og resultatansvarlig kan godtgjøres med inntil kr 1.000,- hver pr sesong.

Golfbiler

Ønsker om bruk av golfbiler i forbindelse med turneringer i regi av Østfold Seniorgolf, skal fremkomme ved påmelding. Spillere med legeattest prioriteres.

 Evaluering/revisjon

ØSG`s retningslinjer skal evalueres og eventuelt revideres etter hver sesong. Revidering kun når det kommer vesentlige endringer i golfreglene- og eller andre avgjørende saker som krever revidering/justering.

  Klubbturneringer

Hver klubb har sine ukentlige seniorturneringer.

Alle benytter GOLFBOX med ONLINE påmelding. Gjester betaler greenfee, og alle betaler startavgift. Startavgiften går til premier og til administrasjon av klubbenes senioravdelinger.

Startavgift kan bestemmes på vårmøtet før sesongstart.

Den enkelte klubb bestemmer selv hvordan seniorturneringene gjennomføres og gjestespillere må forholde seg til-/godta klubbenes bestemmelser.

Resultater, der de er handicap tellende, overføres til Order Of Merit (OOM) og skal sendes resultatansvarlig i Østfold Seniorgolf (ØSG) snarest og senest neste dag. Resultatene skal sendes som Stableford. Resultatene inngår i Årets Golfer.

Resultatene m/handicapjustering skjer etter kl 2400 spilledagen og spillerne vil starte neste dag med riktig HCP.

Lagturneringer

Hver klubb arrangerer lagturnering på sin hjemmebane iht dato bestemt før sesongstart.

Deltakelse i lagturneringer inngår i de tellende resultater til Order Of Merit (OOM) ifm kåring av Årets Golfer.

 Invitasjon sendes senest en uke før turneringsdagen og påmeldingene må være arrangerende klubb senest 3 dager før spilledag. Påmelding sendes samlet til oppgitt person iht invitasjonen. Startlister offentliggjøres i Golfbox senest kl 1200 dagen før og sendes den enkelte spiller på e-post-/og eventuelt som sms.

Gjestespillere betaler startavgift og greenfee iht klubbenes bestemmelser. Betaling til arrangerende klubb skal skje samlet og iht retningslinjer oppgitt i invitasjonen.

Premiering (25%) skjer etter at runden er ferdig spilt og det er individuell premiering i alle klasser og premiering til beste lag. I Lagturneringene teller de 5 beste klubb spillerne.

Premieringen skal foregå slik:

 • Vinnerne av lagmatch (5 stk) tildeles gavekort på kr 150,-
 • Nr 1 i hver klasse tildeles gavekort på kr 150,-
 • Nr 2 i hver klasse tildeles gavekort på kr 125,-
 • Nr 3 i hver klasse tildeles gavekort på kr 100,-
 • Øvrige vinnere tildeles 3 pakning med baller

Alle enkeltresultater skal rapporteres som Stableford og inngår i Årets Golfer.

Resultatansvarlig i ØSG ajourfører enkeltresultatene og lagresultatene. Oppdaterte resultatlister kunngjøres på ØSG`s hjemmeside-/Facebook side.

Organisering/presiseringer

Klubbene bes tilstrebe:

 • å ikke sette opp flere spillere fra samme klubb i samme ball/flight
 • å sette opp baller/flighter som inneholder spillere med samme hcp-kategori-/utsalgssted
 • å informere om tiltak/regler for å øke spillehastigheten
 • å ha med minst en damespiller på hver lagmatch
 • å komme i gang med premieutdeling snarest etter turneringens slutt

Spille konsept

Antall spillere pr klubb Antall tellende spillere pr klubb
9 – hulls baner:                    6 5
18 – hulls baner:                  7 5

  Generelle regler for klasser og utslagsområder for lagturneringene

Klasse Alder HCP Utslagsområde Merknad
Herrer – A 50 – 99 + 8,0 – 17,9 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Herrer – B 50 – 99 18,0 – 24, 9 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Herrer – C 50 – 99 25,0 – 36,0 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Dameklasse 50 – 99 + 8,0 – 36,0 BLÅ/RØD Valgfritt, se merknad

 *Merknad: Spillere med HCP over 36,0 kan delta, men da spiller de på HCP 36,0. På baner med kun GUL/RØD utslagsområder, spiller Dameklassen fra RØD

 I klubbenes invitasjonsskriv skal utslagsområder beskrives og påmeldingene skal inneholde spillernes utslagsområder.

Ved TRE eller flere damer skal det opprettes egen dameklasse. Hvis mindre enn TRE damespillere, spiller de i den klassen som tilsvarer deres handicap og beste damespiller premieres med gavekort på kr 150,-.

 Runder

Rundeformat Single/Lag
Scoringsmetode Maximum score Score over par + 5 ALLE klasser
Handicapgodtgjørelse 100% ALLE klasser
Handicaptellende JA ALLE klasser

Avgjørelser

Første Laveste handicap
Deretter Matematisk (36, 18, 9, 6, 3, 1)
Deretter Loddtrekning

 

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore/Scorekort Skal brukes
Flight captain Skal brukes

Østfoldmesterskapet

Turneringens navn er Østfold Seniormesterskap (ØSM) og avvikles uken etter at siste lagmatch er spilt.
Spillested bestemmes på ØSG`s vårmøte. Turneringen offentliggjøres i Golfbox av arrangerende klubb og påmelding kun ved online. Ved påmelding kan spillere sende melding om at en ønsker å delta i klasse A, selv med annet hcp. Påmeldingsfrist senest 2 dager før turneringsdagen. Startavgift og greenfee iht arrangørklubb. Hver klasse premieres (25%) og alle klassevinnere blir Østfoldmestere og premieres med egen plakett/skjold. Premiering av øvrige skal følge samme mønster som ved lagturneringene.

Organisering/presiseringer

Klubbene bes tilstrebe:

 • å ikke sette opp flere spillere fra samme klubb i samme ball/flight
 • å sette opp baller/flighter som inneholder spillere med samme hcp-kategori-/utsalgssted
 • å informere om tiltak/regler for å øke spillehastigheten
 • å komme i gang med premieutdeling snarest etter turneringens slutt

Spille konsept

Man er spilleberettiget når en er/har;

 • fylt 50 år eller fyller 50 år i løpet av turneringsåret
 • medlem av en klubb tilsluttet region Østfold/Østfold Senior Golf
 • spilt minst 3 lagturneringer eller
 • minst 3 baner av ØSG`s 10 medlems baner (må spilles på klubbenes senior dag)

 

*Merknad: Alle som er kvalifisert til å spille Østfold Seniormesterskap (ØSM) finner sin status/resultater ifm OOM-resultatene til Årets Golfer som legges ut på ØSG’s hjemmeside hver uke.

Generelle regler for klasser og utslagsområder for Østfoldmesterskapet

Klasse Alder HCP Utslagsområde Merknad
Herrer – A 50 – 99 + 8,0 – 17,9 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Herrer – B 50 – 99 18,0 – 24, 9 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Herrer – C 50 – 99 25,0 – 36,0 GUL/BLÅ/RØD Valgfritt
Dameklasse 50 – 99 + 8,0 – 36,0 BLÅ/RØD Valgfritt, se merknad

 

*Merknad: Spillere med HCP over 36,0 kan delta men da spiller de på HCP 36,0. På baner med kun GUL/RØD utslagsområder, spiller Dameklassen fra RØD

 

Runder

Rundeformat Single
Scoringsmetode Maximum score Score over par + 5 ALLE klasser
Handicapgodtgjørelse 100% ALLE klasser
Handicaptellende JA ALLE klasser

 

Avgjørelser

Første Laveste handicap
Deretter Matematisk (36, 18, 9, 6, 3, 1)
Deretter Loddtrekning

 

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore/Scorekort Skal brukes
Flight captain Skal brukes

 

Årets Golfer

Den dame og herrespiller som har høyest poengsum ved sesongslutt (siste lagturnering) er Årets Golfer.

Poeng til Årets Golfer oppnås ved å delta i lagturneringer eller ved å spille klubb baner som inngår-/tilhører ØSG`s 10 medlemsklubber. Klubb baner kan spilles så mange ganger en ønsker og må spilles på klubbenes seniordager. Det er kun det beste resultat pr bane som teller til Årets Golfer.

Sluttresultatet til Årets Golfer skal baseres på de 5 beste spilte poengsummene.

Beste dame- og herre spiller premieres med egen vandrepokal. Pokalen vinnes til odel og eie etter tre seire.

I tillegg premieres nr 1 til 5 i begge klasser og premieringen skal følge samme mønster som i lagturneringene.

Avsluttende premieutdelinger

Avsluttende premieutdelinger for beste lag i lagturneringene og Årets Golfer skal tilstrebes gjennomført ifm  avviklingen av Østfold Seniormesterskap.

 

4 thoughts on “Retningslinjer ØSG 2023-25

Comments are closed.