Terminliste

Østfold Seniorgolf, spilledager 2021

Vi starter resultatsankingen mandag 31.mai. Første lagmatch vil antagelig bli avholdt mandag 7.juni på Skjeberg.

Påmelding online i GolfBox. Dette gjøres ved å logge seg inn i GolfBox, klikke på ”klubbturnering”, klikk på ”åpne turneringer”, skriv inn klubben du vil spille på, finn riktig turneringsdato. Vi oppfordrer ALLE til å bruke Golfbox til påmelding.
For de av dere som heller vil melde dere på ved frammøte, er dette mulig, senest kl. 09.15 spilledagen. Registrer deg hos klubben når du kommer, betal greenfee som du finner i tabellen under. Startavgift kr 50,- kommer i tillegg. Denne startavgiften går til premier. Shotgun start på alle baner er kl. 10.00. Kontinuerlig start kan forekomme.
Husk at det er fritt opp til hver enkelt klubb å arrangere hvilken som helst spilleform på sine ukentlige turneringer. Det skal imidlertid legges inn i GolfBox hvordan spilleform de skal ha, så sjekk dette før du melder deg på. I hovedsak spiller vi Maksimum score, netto dobbel bogey.

Klubb:Antall hull:Spilledag:Greenfee klubbturnering:
og lagturnering
Askim9Tirsdag200,-
Borregaard9Onsdag200,-/250.-
Gamle Fredrikstad18Onsdag250,-/250.-
Halden18Torsdag200,-
Huseby & Hankø
Ikke med i 2022
Mørk18Fredag250.-/250.-
Moss og Rygge18Tirsdag275.-/275.-
Onsøy18Torsdag275.-/275.-
Skjeberg18Mandag250.-/250.-
Soon GK9Torsdag200,-/250.-


Østfold Seniorgolfs lagturnering 
2021 

  1. I lagmatchene stiller vi med 7 spillere fra hver klubb på 18-hullsbaner og 5 spillere på 9-hullsbaner.
  2. Det spilles 3 klasser i lagturneringene.

Klasse HA (hcp +8-17,9) spiller Maksimum score, netto dobbel bogey med 100 % handicap.

Klasse HB (hcp 18,0-29,9) spiller Maksimum score, netto dobbel bogey med 100 % handicap.

Klasse HC: (hcp 30-54,0) Maksimum score, netto dobbel bogey med 100 % handicap.

Klasse DA: (hcp +8-24,9) Maksimum score, netto dobbel bogey med 100 % handicap.

Klasse DB (hcp 25,0-54,0) Maksimum score, netto dobbel bogey med 100 % handicap.

For klasse HA spiller man i hovedsak fra gul tee. Spillere over 70 år har valgfri tee. I denne klassen spiller man fra den tee man velger første dang, gjennom hele sesongen.

Klasse HB og HC kan velge gul/blå/rød avhengig av hvilken bane som spilles., og teested kan velges for hver turnering.

Det kan man velge å spille fra rød eller gul tee, men har du først spilt fra et teested, må du spille fra dette resten av lagturneringene.

  1. Resultater fra klasse 1 omregnes til stableford for å bli tellende i lagturneringen og OOM.
  2. Beste damespiller fra dagens turnering premieres spesielt.
  3. Premiering i lagturneringene er til minst 25% i hver klasse, og startpengene skal gå til premier.

 

Ukedag:Dato:Bane:Åpen
Tirsdag 13.septemberAskim23.4
Torsdag18. augustBorregaardÅpen
Onsdag22. juniGamle FredrikstadÅpen
Torsdag30.juniHaldenÅpen
Åpen
Fredag2.septemberMørk
Tirsdag9.augustMoss & Rygge
Torsdag19.maiOnsøyÅpen
Mandag30.maiSkjebergÅpen
Tirsdag5.juliSoon GK


Årets golfer 2021

For å være kvalifisert til å delta i Årets Golfer må det spilles minst 5 klubbaner. Spillet må gjøres i forbindelse med klubbenes seniordager og man kan spille klubbanene så mange ganger en ønsker. Alle med 5 resultater eller mer (hvor de 5 beste resultatene er tellende) blir automatisk invitert til avslutningsturneringen-/finalen. Klubbenes ledere i seniorgruppen blir også invitert.

Finaledagen premieres (med 25%) i begge klasser. Beste bruttoscore skal premieres spesielt.
I tillegg utdeles en vandrepokal til beste dame og herre spiller. Pokalen vinnes til odel og eie etter 3 seire.

Arrangerende klubb bestemmes på vårmøtet. Alle spillere betaler greenfee og startkontingent iht arrangørklubbens bestemmelser.

Organisering/presiseringer

Som ved lagturneringer og Østfold Seniormesterskap.

Spille konsept

Finalen arrangeres som en egen finaledag, hvor alle oppnådde poeng gjennom sesongen nullstilles.
De TRE beste i dame- og herreklassen tildeles ekstra slag etter plassering oppnådd gjennom spill på minst 5 klubbaner. Fordelingen blir: Nr 1 får 5 tildelte slag (starter med -5), nr 2 får tildelt 3 slag (starter med – 3) og nr 3 tildeles 1 slag (starter på – 1). I tillegg legges til spillerens spillehandicap.

Klasser         

Herrer                                                  Damer

Herrer-Alle:      +8,0 – 54,0                   Damer-Alle:     +8,0 – 54,0

Utslagsområder – generelt

På 18-hulls baner med fire eller flere utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 18-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

På 9-hulls baner med fire utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og BLÅ

På 9-hulls baner med to utslagsområder, kan Herrer velge mellom GUL og RØD

Utslagsområder for Årets Golfer

Klasse Herrer:                                      Fritt valg (GUL/BLÅ/RØD)

Klasse Damer:                                     Fritt valg (BLÅ/RØD)

Runder
Herrer Alle                                                                  Damer Alle

Rundeformat:                           Single                          Rundeformat:               Single

Scoringsmetode:                      Maksimum score-         Scoringsmetode:           Maksimum score-

netto dobbel bogey                                           netto dobbel bogey

Handicapgodtgjørelse:             75%                             Handicapgodtgjørelse:  75%

Handicap tellende:                    Nei                              Handicaptellende:         Nei

Avgjørelser (likt for begge klasser)                                              

Første:                                     Laveste handicap

Deretter:                                  Matematisk (36,18,9,6,3,1)

Deretter:                                  Loddtrekning

Livescore/scorekort/flight captain

Livescore:                                Skal brukes
Scorekort:                                Skal brukes

Flight captain:                          Skal brukes

Finalen i ÅRETS GOLFER i 2021 spilles det fra GULT  eller blått. Rødt vil ikke bli benyttet. På Onsøy betyr det utslag 56 eller 52 for herrer, og 48 for damer.

Årets golfer spilles torsdag 23.september kl.1000.

 Greenfee:Ukedag:Dato:Bane: 
Avslutningsturnering m/premie275.-Gamle FredrikstadUke 38