Golfsesongen 2020

Hei alle golfere! På grunn av usikkerheten rundt Korona-viruset, har ØSG besluttet å utsette vår-møtet til etter påske. Situasjonen rundt viruset er veldig uavklart, og vi vet ikke hva dette vil bety for den forestående sesongen. Det som hittil er bestemt, er blant annet datoer for lagturneringene 2020. Klubbturneringene vil ha samme dag som i […]