Høstmøtet i ØSG

Østfold Senior Golf har avholdt høstmøte, hvor det ble bestemt at en del av turneringsbestemmelsene/regler for ØSG skal revideres. En gruppa på fem personer skal gjennom vinteren jobbe frem nye modeller og legge dette frem i vårmøtet, 8.mars. Her er referatet i sin helhet: Høstmøtet i Østfold Senior Golf, avholdt i klubbhuset til Borregaard GK […]