Lagturneringstart mandag 7.juni

Vi starter lagturneringene i 2021 på Skjeberg, mandag 7.juni. Det kan påmeldes syv deltakere fra hvert lag. Påmelding skal skje innen 4.juni kl.1600. Klubbkontaktene fra hver klubb skal overholde påmeldingsfristene iht retningslinjer for ØSG. På Skjeberg vil følgende gjelde: Kl.A – spillere under 70 år, skal spille fra teested...

Resultatsankingen starter 31.mai

Det er ikke lett å arrangere golfturneringer for tiden. Men vi se jo på en måte et lys i andre enden. Som i 2020 har vi måtte skyve på lagturneringene, og vi håper at vi kan komme i gang mandag 7.juni. Nøkkelen er at nedre Glomma-regionen får lov å...

Godt nytt år!

2021 har akkurat startet. Østfold Senior Golf vil ønske alle «medlemmer» et riktig godt nytt år. Måtte vi håpe at det blir et år uten alt for mange restriksjoner. 2021 vil ellers by på noen forandringer i forhold til klasser og spilleformer. Dette vil vi komme tilbake til etter...

Høstmøtet i ØSG

Østfold Senior Golf har avholdt høstmøte, hvor det ble bestemt at en del av turneringsbestemmelsene/regler for ØSG skal revideres. En gruppa på fem personer skal gjennom vinteren jobbe frem nye modeller og legge dette frem i vårmøtet, 8.mars. Her er referatet i sin helhet: Høstmøtet i Østfold Senior Golf,...

Høtmøtet 5.oktober

Østfold Senior Golf skal avvikle sitt høstmøte, mandag 5.oktober kl.1000 på Borregaard. Som vanlig foreligger det en del å evaluere etter en sesong som har vært preget av pandemi. Det gjelder både lagturneringer, vanlig turnering, spilleformer, Østfold seniormesterskap og Årets Golfer. Men har du som menigmann noen innspill til...