Referat fra vårmøtet i ØSG

Referat fra vårmøte i Østfold Senior Golf

Avholdt: Soon GK, torsdag 7.mai 2020.

Tilstede:

John Byman – ØSG-leder og Askim GK

Kjell Asklien og Finn Johansen, Borregaard GK

Tore Frølich, Gamle Fredrikstad GK

Dag Kilen, Halden GK

Svend Johan Weum og Dagfinn Tandberg, Huseby og Hankø GK

Oddvar Hjelvik, Moss og Rygge GK

Peter Botterweg, Mørk GK

Torbjørn Kristiansen og Terje Selnes, Onsøy GK

Ragnar Svartdahl og Henning Nøkleby, Skjeberg GK

Petter Lund, Soon GK.

1.Møteleder og referent:

John Byman ble valgt til begge deler.

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

2.Klubbturneringer 2020:

Kommer i gang når NGF gir tillatelse. Antatt registering starter etter 15.juni.  Når åpne klubbturneringer kan starte, skal resultater sende til Peter Botterweg som tidligere, innen to virkedager etter avholdt konkurranse.. Resultatene skal i utgangspunktet ajourføres en gang per uke. Resultatene leges ut på nett av John Byman.

For å delta i årets siste konkurranse, Årets Golfer, må hver spiller ha spilt minst fem forskjellige baner.

3.Lagturneringene

I utgangspunktet starter vi 18.juni på Huseby og Hankø. Avgjørelse om «løpende start» eller shot gun vil bli tatt nærmere start av lagturneringene, etter anmodning fra NGF.

Skulle det bli forbudt med shot gun, må «løpende start» startes tidligere en normalt, og da bør i så fall de første ballene bestå av spillere fra nærliggende klubber.

Om smittevernreglene fortsatt gjelder, bør en fra hver av klubbene bli igjen til en evt premieutdeling. Sannsynligheten er stor for at vi kan spille lagturneringene som normalt, siden det er lov med 200 deltakere etter 15.6. Da gjelder også avstandsreglene.

Antall biler i bruk avhenger også av smittevernregler om en spiller per bil. Dette kan by på problemer på enkelte baner.

Tillegg: Lagkontingent betales på forskudd, og innen man kommer til arrangerende klubb. På innkallelsen skal alle sette opp vippsnummer/bankkonto  til startkontingent, og evt vippsnummer/bankkonto til klubben for greenfee og bil. Dette for i mest mulig grad å minke køer. I siste utgave av smittevernreglene står det at man SKAL benytte vipps og bankterminaler for betaling. Det gjelder alle tjenester.

Greenfee:

Spillere kan ha forskjellige greenfree pris, avhengig av avtaler de har. Felles betaling kan derfor byr på mye admin. Kansje bedre å åpne for greenfee betaling også etter end spill når det ventes på resultater.

Spilleform i lagkonkurransene skal være netto v/dobbel bogey. (Det heter visst bogey/v par, men det betyr vel mindre i denne sammenheng)….. Dette gjelder alle klassene.

Klasse A til og med hcp 17,9:  Alle spillere som ikke har fylt 70 år, skal spille fra gul tee/ eller tilsvarende. For golfere over 70 er det valgfritt. Det utslaget man velger fra første turnering skal gjelde for hele sesongen. (jfr også endret hcp som står under)

Klasse B. Spillere med 18,0 og høyere skal spille fra rød/blå/ tee der det er mulig. (jfr også endret hcp som står under)

Klasse D: Når det er tre damer eller flere, skal det spilles i egen klasse.

NB! Når en spiller skifter klasse pga av endret hcp, gjelder den «nye» klassens regler.

Det presiseres at det er spillerens hcp som gjelder for rekkefølgen i premielisten. Det legges inn i «avgjørelser»:  laveste hcp

  1. Spillesteder/dato:

Torsdag 18.juni: Huseby og Hankø

Onsdag 24.juni: Gamle Fredrikstad

Tirsdag 30.juni: Askim

Tirsdag 7.juli: Soon

Torsdag 16.juli: Halden

Torsdag 30.juli: Onsøy

Tirsdag 4.august: Moss og Rygge

Torsdag 13.august: Borregaard

Fredag 28.august: Mørk

Mandag 7.september: Skjeberg

  1. Årets Golfer:

Siste turnering for å kåre Østfold-regionens beste golfere, spille på Borregaard, tirsdag 15.september. Det spilles etter samme spilleform som tidligere, stableford.

  1. Østfoldmesterskapet:

Årets Østfoldseniormesterskap spille på Evje golfbane, Moss og Rygge GK, mellom 13.8 og 28.8. Dato kommer senere fra arrangøren.

  1. Presiseringer:

På høstmøtet ble vi enige om følgende tillegg, som ikke ble drøftet i særdeleshet på vårmøtet:

Tiltak sakte spill

Det utnevnes kaptein for hver ”ball” som vil være ansvarlig for at  medspillerne følger de retninglinjene som gjelder på de enkelte baner, ready-golf, klar på hver tee, provisorisk ball, leting etter ball avsluttes etter 3 min. osv.    Ved hver lagturnering informeres det fra turneringsleder om disse tiltakene. Dette gjelder også evt smitteverntiltak.

‘Registrering av score tar for lang tid. Personell som legger inn score må få god opplæring, og det bør helst legges inn på to PC ´er samtidig.

  1. Kontingent:

Årets kontingent til ØSG ble fastlagt på høstmøtet, og er 800 kroner for 2020. Pengene betales til kasserer Kjell Asklien kontonr 6580.32.07482

  1. Fastsettelse av tidspunkt og sted for høstmøtet 2020

Høstmøtet i ØSG avholdes i klubbhuset til Halden GK, i begynnelsen av oktober. Dato og klokkeslett kommer senere.

Møtet ble avsluttet kl.1730.

ØSG takker Soon GK for god kaffe, vafler og lån av lokale!

Askim 10.mai 2020

John Byman

referent