Referat fra Vårmøtet 2016

Vårmøte i ØSG 5. april 2016.                        

Sted: Borregaard GK
Kl. 10:00

Møtedeltagere: Representanter fra samtlige klubber i Østfold.

Dagsorden: Viser til møteinnkallelse

1: Valg av møteleder:

         Gunnar Skulstad ble valgt

2: Valg av referent:

         Terje Selnes ble valgt

3: godkjenning av referat fra høstmøtet 2015:

 • Spørreundersøkelse for å få flere deltagere til å spille ble ikke utført. Istedenfor å sende ut en spørreundersøkelse ble det konkludert med at hver klubb tar tak i dette internt om å rekruttere flere spillere til ØSG.
 • Referatet ble godkjent

4: Innstilling fra nedsatt komite om spilleformer i ØSG:

 • Godkjent med små endringer. Se eget vedlegg

 

5: Ny aldersgrense i ØSG:

 • ØSG følger de nye reglene om senioralder for menn settes til 50 år.

 

6: Spilledatoer lagmatchene:

 • Huseby & Hankø onsdag 4. mai
 • Onsøy torsdag 19. mai
 • Halden torsdag 2. juni
 • Gamle Fredrikstad onsdag 22. juni
 • Skjeberg mandag 27. juni
 • Borregaard tirsdag 9. august
 • Askim tirsdag 16. august
 • Moss & Rygge mandag 22. august
 • Mørk fredag 2. september

Se også hjemmesiden til ØSG

 

7: Finalen årets golfer:

 • Skjeberg GK tar denne lørdag 19. september

 

8: Østfoldmesterskapet:

 • Mørk GK tar denne lørdag 10. september

 

9: Når åpner de forskjellige banene med første seniordag og spilledager samt greenfee:

 • Klubb Dato ­         Spilledager                        Greenfee
 • Huseby & Hankø april            tirsdag                        150,-
 • Gamle Fredrikstad april            onsdag                        225,-
 • Skjeberg april         mandag                      200,-
 • Borregaard april         onsdag                        150,-
 • Moss & Rygge april         tirsdag                        225,-
 • Halden april         torsdag                       175,-
 • Mørk april         fredag                         225,-
 • Askim april         tirsdag                        150,-
 • Onsøy april         torsdag                       225,-

Se også hjemmesiden til ØSG

 

10: Kontaktpersoner:

 • Se eget vedlegg

 

11: Økonomi:

 • Finn Sandersen gikk gjennom regnskapet for ØSG.
  • Konklusjon: Regnskapet godkjent.
 • Kontingent:
  • Kontingenten ble vedtatt hevet til Kr. 1500,- per klubb for 2016.

 

12: Eventuelt:

 • Landskamp mellom Norge og Sverige
  • Aage Tore Sandmæl kunne fortelle at svenskene ønsker å fortsette med denne landskampen og at det gjelder for spiller som er 60+. Skal prøve å legge landskampen til august. En del diskusjon om hvem som deltar.
  • Det ble konkludert med Sandmæl fikk fullmakt til å ta ut laget som skal spille landskamp

 

 • Info fra hver klubb:
  • Det ble gitt en kort info fra hver klubb om tilstanden i klubben.

 

 • Hjemmesiden til ØSG:
  • Johnny Olsen gav en kort redegjørelse om hjemmesiden. Han presiserte om at hver klubb hadde ansvar å lage et kort resyme over sine lagmatcher med bilder, som sendes til Web ansvarlige Johnny Olsen eller Terje Selnes.

 

 

 • Høstmøte 2016
  • oktober 2016 kl. 10:00, Skjeberg GK

 

Vedlegg:

Innstilling fra gruppen som ble nedsatt på høstmøtet 2015.

 

Gruppens mandat var å komme med en innstilling til vårmøtet og oppmennene, siden det var flere likelydende forslag oppe til vurdering på høstmøtet.

 

Hovedgrunnen til både forslagene og opprettelsen av «gruppen», er å få med flere spillere, både damespillere og spillere med et lavere hcp. Samtidig ønsker vi at flere skal besøke alle banene våre, så flere er kvalifisert til finalen.

 

Gruppen ble sammensatt av spillere med bred erfaring både fra herre- og damesiden, og besto av flg. personer:

 

Gerd Solberg, Lisbeth Hauger, Tore Gullåsen og Gunnar Skulstad

 

Årets Golfer

 1. Det gjenopprettes en dameklasse i finalen til Årets Golfer. Dameklassen skal også kjempe om en vandrepokal. Pokalen skal være en vandrepokal, men vinnes til odel og eie etter 3 seire (napp i pokalen).
 2. Beste bruttospiller skal premieres spesielt i finalen av Årets Golfer.

 

 

Lagturneringene

 1. I lagmatchene går vi tilbake til å stille med 8 spillere fra hver klubb på ALLE baner.
 2. Det skal fortsatt være minst 1 dame på lagene.
 3. Det spilles 2 klasser i lagturneringene.

Klasse 1 (hcp +8-17,9) spiller slaggolf med +5 slag med 100 % handicap.

Klasse 2 (hcp 18,0-36) spiller stableford med 100 % handicap.

For begge klasser kan man velge å spille fra rød eller gul tee, men har du først spilt fra et teested, må du spille fra dette resten av lagturneringene.

 1. Resultater fra klasse 1 omregnes til stableford for å bli tellende i lagturneringen og OOM.
 2. Beste dame- og bruttospiller fra dagens turnering premieres spesielt.
 3. Premiering i lagturneringene er til minst 25% i hver klasse, og alle startpengene skal gå til premier.

 

Ukesturneringene på hver bane

 1. For å få med flere spillere med lavt hcp, vil vi oppfordre den enkelte klubb til å arrangere flere slagkonkurranser i ukesturneringene sine, minst en gang pr. mnd. Det må offentliggjøres i Golfbox hvilken spilleform klubben har på alle sine ukesturneringer i forkant, så eksterne spillere kan se hvilken spilleform som skal brukes den angjeldende dagen. Vi opprettholder Stableford poeng, for overføring av resultater til OOM.
 2. Hver klubb oppfordres til å premiere den beste damespilleren i sine ukesturneringer.

 

Generelt i alle våre turneringer:

Vi oppfordrer til «ready-golf». Dette vil spare tid, og den som er klar til å slå først, gjør det.