Referat fra høstmøtet 2017

Referat fra høstmøtet i Østfold Senior Golf 10/10-2017

Møtet ble avholdt i klubbhuset til Moss og Rygge GK med start kl.1000.

Tilstede 17 representanter fra klubbene Askim, Borregaard, Gml. Fredrikstad, Halden, Huseby & Hankø, Moss & Rygge, Mørk, Onsøy og Skjeberg.

Agenda:

 1. Valg av møteleder: Gunnar Skulstad
 2. Valg av referent: John Byman, Askim GK
 3. Evaluering av sesongen:

Det ble etterlyst en del info/bilder fra turneringene. John Byman foreslo å opprette en Facebookside som klubbene skal benytte, og hvor det er lettere å legge inn informasjon direkte fra de enkelte klubber. Han fikk i oppdrag å forsøke å lage et opplegg, noe som ble gjort umiddelbart.

Erling Wiik, Askim ville at ØSG lagserier måtte koordineres med NSG sine turneringer. Det ble en kollisjon mellom lagspill og NSG i sommer slik at Askim hadde problemer med å stille lag. Erling synes at lagseriene kom tett i juli. Årsaken var at Hvaler kom med.

Østfoldmesterskapet ble arrangert av Moss og Rygge. Tilbakemeldingene er at alt fungerte helt utmerket. Arrangør var fornøyd med at noe over 50 deltok. I 2017 var mesterskapet flyttet tilbake til hverdager, noe som gjorde at antallet økte. Også klasseinndelingen ble diskutert, og noen mente det var for mange klasser. Dameklassen vil man ha, og man mente at A-B-C klasser var en fordel. Det som var et problem, var at mange kom uten å ha oppdatert sitt handicap før start, noe som gjorde at det ble mye styr. Oppskriften må være at man forsøker å kjøre scorekortene samme morgen som den første runden spilles.

Rekruttering var også et tema som ble diskutert. Hvordan få med flere? Konklusjon ble at klubbene må ta tak i informasjon til alle potensielle seniorer av begge kjønn. Få damer har vist interesse i 2017.

Årets Golfer: Meget vellykket arrangement hvor snaue 60 golfere kjempet om gjeve premier på Mørk golfbane, som viste seg fra en meget god side. Det har aldri vært så mange med i finalen tidligere. Men det var nærmere 80 som kunne ha deltatt.

Gunnar Skulstad ville ha synspunkter på at man måtte kvalifisere seg ved å spille fem baner i Østfold i løpet av sesongen. I 2017 ble det spilt 147 runder fordelt på banene i Østfold, mot 143 i 2016.

Erling Wiik spurte hva som måtte til for å få flere til å spille i Askim på hverdagene. Veldig få spillere fra andre klubber var i Askim på tirsdagene i 2017. En del av problematikken rundt turneringene i Østfold ble diskutert under innkomne forslag.

Johnny Olsen, Gml. Fredrikstad mente at Østfold og ØSG har en turneringsform mange andre misunner oss. Han presiserte at vi må ta vare på det unike samarbeidet vi har. Det unike tilbudet i Østfold må spres internt i klubbene, hvor et av argumentene også er å møte nye mennesker i naboklubbene og gjøre det vi er glade i.

 • Innkomne forslag
 • Det forelå fem forslag til møtet, som ble behørig diskutert. Det fremkom mye positive og kreative tanker og forslag. Men ikke alle var like enige, noe som resulterte i at alle forslagene ble foreslått utsatt til vårmøtet. Her skal en representant fra hver av de klubbene som har foreslått endringer, møtes i en slags redaksjonskomite – utarbeide forslagene og legge frem forslagene på nytt til vårmøte i mars. Dette også fordi noen av forslagene fra klubbene var veldig like.
 • Forslaget fra Onsøy om endring av dagens valg av teested i de forskjellige klassene i lagmatchene og egen dameklasse, at alle bruker egen spilledag til lagspillet, at lagturneringene skal bestå av 8 spillere og bør bestå av en dame, spilledager annenhver uke på de enkelte banene, Moss og Rygge vil flytte til tirsdager, og landskamp mot Sverige var behørig diskutert. Når det gjelder det siste punktet var den allmenne oppfatningen at Østfold lever godt uten denne landskampen. Et interessant poeng fra Tore Gullåsen om at alle skulle spille fra rødt – kun på Borregaard – når man hadde lagspill, skal også sees nærmere på. Også forslag fra Mørk om at neste års lagturnering spilles i to klasser, klasse 1 fra gult herre-tee og klasse 2 fra rødt /dame-tee, ble også oversendt til komiteen. Også forslag om hvordan vi skal få flere gjestespillere til banene våre, ble videresendt til komiteen.
 • 5.Hvaler GK: Hvaler har meldt seg ut av ØSG. Ble tatt til etterretning.
 • 6. Ekholtbruket GK: Har ikke betalt kontingent for 2017, og er dermed ikke berettiget til å delta på våre turneringer/lagspill. Ble tatt til etterretning.
 • 7.Økonomi: Kasserer Kjell Asklien var bekymret over at man brukte så mye penger på finalen i Årets Golfer. Det ble kjøpt inn 60 flasker vin. Asklien henstilte til at man neste år ser på premieringen i forhold til budsjettet. Arrangør bør se på premieringen i finalen, og ØSG bør sette et tak på hvor mye man skal bruke. Det ble brukt 8.468 kroner i 2017 og 5.015 kroner var premier til Årets Golfer.Saldo per 10.10.2017 var + 7.679.- kroner.
 • 8.Valg av leder for ØSG: Gunnar Skulstad frasa seg gjenvalg etter to år som leder. Ingen ville på stående fot overta, men etter en brukbar konstruktiv debatt endte man opp med å foreslå at ledervervet går på rundgang.For 2018 skal Askim ha lederen med Borregaard som nestleder. Ingen konkrete navn ble satt inn. Gunnar Skulstad påtok seg å være mentor for lederen i en overgangsfase.For å lette et arbeid i ledelsen, ble det foreslått å skille ut poengsankingen fra lederjobben. Det er en ganske omfattende jobb. Klubbene må oppdatere «Order og Merritt» og eventuelt sende resultatene noen dager etter turneringen.

  Tore Gullåsen påtok seg jobben som resultat-sanker, og skal se om det går an å forenkle dette slik at det også blir lettere for klubbene å levere resultater.

  John Byman ble foreslått til å ta seg av Facebook og hjemmesidene til ØSG, og skal læres opp ved hjelp av Johnny Olsen, som også var forslagsstiller.

  9.Eventuelt:

  Her ble det foreslått at de som har sendt inn forslag til forandringer under punktene 4A til 4E skal møtes for å sy sammen forslagene til fremleggelse på vårmøtet i mars 2018. Forslagene kom fra Torbjørn Kristiansen, Onsøy, Erling Wiik, Askim, Bjørn Skoglunn, Moss og Rygge, Peter Botterweg, Mørk og Gunnar Skulstad, leder ØSG.

  10.Fastsettelse av vårmøte:

 • ØSGs vårmøte skal avholdes i Askim, torsdag 15.mars 2018 kl.1000.Avslutningsvis:Gunnar Skulstad ble behørig takket for den gode jobben gjennom to år, hvor han har styrt ØSG med stø hånd.

  Møtet ble avsluttet kl.1240.

  Referent:

 • John Byman, Askim GK