Minneord om Eric Alridge

ERIC NORMAN ALDRIDGE.

Eric kom til Norge i 1966 fra Edmonton i London.  Han ble ansatt på Borregaard fabrikker, hvor han nesten umiddelbart tok over som leder for bedriftsidretten i konsernet.

Hans engasjement for idrett, og bedriftsidrett i særdeleshet, har uten overdrivelse eskalert helt fram til mandag 11. juni, da han og hans kone Tone omkom i en trafikkulykke i Aust-Agder.

Det vil føre for langt å ramse opp alle hans tillitsverv i idrettssammenheng, men kan ikke unnlate å nevne at han i 2012 fikk Sarpsborg Idrettsråds høyeste utmerkelse «Idrettsrådets Æresbevisning» og at han i mai d.å. mottok Norges Bedriftsidrettsforbunds hederspris i gull for sin innsats.  Fra 1990 og fram til nå var han medlem i Sarpsborg Idrettsråd hvorav 20 år som daglig leder.

Eric ble leder for seniorgruppa i Skjeberg Golfklubb våren 2015.

Vi har mistet et svært positivt menneske.  Han var aldri redd for å påta seg verv og han har «reddet» mange foreninger når de har hatt tillitsmannskrise. Det er svært få, om noen, som har fått NEI av Eric.  Han kommer til å bli savnet av en meget stor vennekrets.

Eric ble 74 år gammel.

Takk for alt du gjorde for oss, Eric, og hvil i fred.

For Skjeberg GK

Thore Daae Olseng