Høtmøtet 5.oktober

Østfold Senior Golf skal avvikle sitt høstmøte, mandag 5.oktober kl.1000 på Borregaard.

Som vanlig foreligger det en del å evaluere etter en sesong som har vært preget av pandemi. Det gjelder både lagturneringer, vanlig turnering, spilleformer, Østfold seniormesterskap og Årets Golfer.

Men har du som menigmann noen innspill til møtet, ta eventuell kontakt med din klubbkontakt. Du kan også ta kontakt med ØSG-leder John Byman på mail: john@byman.no