Høstmøtet 2015

Høstmøtet avholdes 11.11.2015 på Onsøy GK.

Her møtes seniorlederne og deres medhjelpere fra alle våre klubber for å evaluere sesongen som vi har lagt bak oss.

Agenda for høstmøtet er:

Dagsorden

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Evaluering av sesongen 2015

Årets golfer.

Østfoldmesterskapet.

Landskampen.

Hjemmesidene våre.

4. Innkomne forslag

Tor Heier, Skjeberg:

Forslag 1:

Innen ØSG er det stort sett konkurranse om stablefordpoeng som gjelder. Dette gjelder de fleste ukentlige turneringene på de forskjellige banene.
Det gjelder lagserien og “Årets golfer”.
Denne ordningen har vært praktisert over lengre tid og er vel akseptert som en grei ordning for de aller fleste seniorer.

Nyrekruttering til ØSG er relativ liten og det gjelder i alle fall spillere med noe lavere handicap enn gjennomsnittet. Årsaken til dette er sikkert mange, men slik som praksisen er i dag stimulerer det neppe til å få med nye spillere som har lavt handicap. Det er veldig vanskelig for en lavhandicaper i dag å hevde seg med denne spilleformen (og hvis/når det skjer er det som oftest en veldig god prestasjon som ofte blir “glemt”).
For å applaudere en god score og ikke minst stimulere til at flere lavhandicapere er med og spiller ØSG’s turneringer bør det innføres en form for premiering av beste bruttospiller innen ØSG.
Hvordan og når dette bør skje overlater jeg til ØSG å bestemme. F.eks. kan det gjelde de ukentlige turneringene på den enkelte bane, i lagserien og/eller Order of Merit.

Jeg er vel ikke helt objektiv i denne sammenheng, men jeg vet at det er flere spillere i ØSG som deler dette synet (blant annet støtter Knut Bøhle, Mørk GK disse tankene).
Målet for enhver golfer bør være å spille banene på færrest mulig slag, ikke å score flest mulig poeng!!

Jeg håper at dette innspillet blir vurdert som et seriøst bidrag til å stimulere flere spillere til å delta i turneringene og at de beste prestasjonene blir premiert!

Med vennlig hilsen
Tor Heier, Skjeberg GK

Tore Gullåsen, Mørk GK:

Lagturneringene

Forslag 2
Det er ønskelig at så mange som mulig blir med til finalen om Årets Golfer, så jeg foreslår at vi går tilbake til max 8 spillere på hvert lag.
Det var færre kvalifiserte til Årets Golfer i år enn fjoråret.

Forslag 3
Under samme bakgrunn som over, forslår jeg at vi kutter ut kravet om 1-en dame.
De som ikke har dame, vil heller ikke kunne la andre få være med.
(tenker: for å øke antall kvalifiserte til Årets Golfer finale)

Forslag 4
Det ble nevnt at med 8 spillere på 9-hulls bane, så tar dette lang tid. Jeg så ikke at dette gjorde noen stor forandring i år å redusere til 6, bare frustrert over at færre ikke fikk lov til å være med, og minske muligheten til å kvalifisere seg.
For å gjøre forsøk på å redusere tid, foreslår jeg at ALLE spiller fra «rødt» utslagssted, på alle lagturneringene.

Forslag 5
For å gjøre det mere attraktivt for de med lavere HCP i å være med på lagturneringene, foreslår jeg egen klasse under 18 i hcp: spille netto slag og premieres. Resultatet gjøres om til Stableford og teller i lagturneringen (de 4 beste).
Vedr Årets Golfer, gjøres resultatet om til Stableford i Order of Merit på lagenes respektive OOM.

Hilsen
Tore Gullåsen

Seniorgruppa Skjeberg GK:

Forslag 6

Årets Golfer
Vi foreslår at det opprettes 3 klasser i Order of Merit.
2 herre klasser og 1 dame klasse.
KLASSE 1 Herrer spiller BRUTTO (max 19 slag) spilles fra 53/Gul Tee.
KLASSE 2 Herrer spiller Stableford som spilles fra 46/Rød Tee, og dame klassen spiller Stableford. DVS at alle turneringer på alle baner vil bli i disse klasser.

Forslag 7

Lagmatchene
Vi ønsker å gå tilbake til at på alle baner, både 18 og 9 hulls, stiller lagene med inntil 7 herrer og minimum 1 damer med fortsatt de 4 beste tellende.

Forslag 8

Landskampen
Foreslår også å kutte ut Svenske Landskamp og finne andre interesserte. Vi kan prøve f.eks. i Akershus eller andre fylker/Len i Sverige.

Hilsen
Seniorgruppa i Skjeberg GK

5. Økonomi
Ved Finn Sandersen

6. Eventuelt
Valg av leder for ØSG?

7. Vårmøtet 2016
Dato:
Sted:

Hva skal vi ha klart (med oss) til dette møtet:

Spilledatoer lagmatchene
Greenfeeavgifter

 

Last Modified on 7 april 2016
this article Høstmøtet 2015