Golfsesongen på «vent»

Ifølge NGF og NIF vil det ikke bli arrangert noen form for konkurranser før tidligst 15.juni. Det betyr at de tre første lagkonkurransene i Østfold Senior Golf,  Huseby&Hankø torsdag 14.5, Onsøy torsdag 28.5, Skjeberg mandag 8.6 – blir avlyst! Skulle restriksjoner bli opphevet, vil det eventuelt bli Gamle Fredrikstad 24.6 som blir den første lagkonkurransen.

Skulle regjeringen åpne for konkurranser, kommer vi tilbake med opplysninger om evt forandringer om sted/dato for lagkonkurransene.

Når regjeringen kommer med nye råd før 1.mai, vil det bli klart om det i det hele tatt vil bli avviklet noen aktivitet i Østfold Senior Golf’s regi. Dette vil i så fall gjelde all aktivitet i alle golfklubber i Norge.

Se golfrådene her:

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus

Ha en god påske!

mvh John Byman

leder Østfold Senior Golf