Vårmøte Østfold Senior Golf

 

 Vårmøtet i Østfold Senior Golf ble avholdt i Askim, tirsdag 5.april 2018.

Slik var dagsorden, og slik ble vedtakene:

1.Velkommen til Askim og vårmøte

2.Valg av møteleder: John Byman

3.Valg av referent: John Byman

4.Budsjett for 2018:

Kjell Asklien redegjorde for budsjett for 2018, og at økonomien tilsier at vi i år går for 1/3 premiering – også i de avsluttende konkurransene.

800 kronber fra hver klubb i kontingent, betyr at ØSG har 14.500 til disp. Det er avsatt 500 kroner også i år til ny pokal, og 2.400 kroner i premier til Årets Golfer, 2.500 kroner til Østfoldmesterskapet, og 500 kroner til websaide. Også en post til leder og resultatsanker på 1.000 kroner er avsatt. Det skulle bety at ØSG skal sitte igjen med 4200 kroner når året er omme.

5, Orientering av arbeidsutvalgets arbeid etter høstmøtets mandat.

Omgjøring og forslag til sammendrag av høstmøtets forslag jfr vedlegg (se bakerst på innkallelsen.  Arbeidsgruppen har bestått av Peter Botterweg, Mørk, Bjørn Skoglunn, Moss og Rygge, Torbjørn Kristiansen, Onsøy og ØSG-leder John Byman, Askim.

5a: Valg  av utslagssted for de enkelte klassene:

Dette forslaget falt, slik at utslagssted skal være valgfritt. Det betyr at vi spiller som i 20 Det kan ikke byttes tee i løpet av sesongen med mindre det finnes helsemessige årsaker iht legeattest.

Forslag:

Klasse A (hcp 8 -17,9 ) spiller fra gult utslag

Klasse B (hcp 18 – 54) spiller fra valgfritt utslagssted.

Alle damer spiller fra rødt utslag, både i klasse A og kDe som er over 70 år kan velge utslagssted uavhengig av hcp.

Utslagssted må velges på første turnering, og vil være bestemmende for resten av sesongen. Det er opp til enhver klubb om de vil spille med egen dameklasse på dagturneringene.

5b: Årets golfer

Årets golfer, damer og menn, kåres etter beste poengsum uansett utslagssted.

Beste score på alle ni baner, pluss siste finalerunde er tellende for kåring av Årets golfer.

De som har spilt på alle ni baner blir invitert til finalespill.

Valg av bane for finalespill i 2018

Forslaget falt. Det blir det samme som i 2017. De fem beste resultatene pluss finalespillet skulle telle. Finalespillet skal foregå på Skjeberg mandag 17.september.

Forslag om at Østfoldmesterskapet skal også telle inn i Årets Golfer, ble enstemmig vedtatt.

ØM skal arrangeres i Askim tirsdag 10. september. I ØM skal det være vanlig klasseinndeling, også med egen dameklasse.

5c: Lagmatch

Lagene består av 8 spillere, hvor minst en spiller skal være dame.

Alle spiller fra utslagssted som tidligere valgt, bortsett fra på Borregaard hvor alle spiller fra rødt utslagssted.

Spill på baner i lagmatch teller som spilt i kåringen av Årets spiller.

Ved ønske av bruk av golfbil må de med legeattest prioriteres, men også her gjelder ”først til mølla”.

Forandring i forslaget: Borregaard skal fortsatt ha spill fra gult og rødt, men skal sørge for forecaddy på hull 6, slik at det blir bedre flyt i spillet.

Generelt for alle baner: Ved ønske om bruk av golfbil må de med legeattest prioriteres. Klubbene må gi beskjed til arrangerende klubb i god tid hvem som skal prioriteres. (setningen med «først til mølla» strykes).

Det ble bestemt at det skal kuttes premiering til beste dame i lagturneringene. Men om det er mange nok damer, kan det settes opp egen dameklasse. Opp til arrangøren å bestemme.

6.Lagmatcher/terminlister:

Stort sett samme datoer som i fjor, men vi forsøker å unngå spilledag i fellesferien.

Huseby/Hankø vil unngå tirsdager, og Borregaard ikke onsdager.

Oppsettet følger lenger bak.

7.Spilledager ØSG-turneringer:

Det fremmes forslag om turneringsspill på de enkelte banene med ukenr. partall/oddetall. F.eks spilles banene Askim GK og Moss og Rygge GK annenhver tirsdag. Det er valgfritt for hver klubb å arrangere turneringer på sin dag, men det er datoene som ØSG setter som vil være poenggivende ved OoM. Viktig at klubbene oppdaterer OoM kontinuerlig. (se vedlegg)

(Når det gjelder ØSG-turneringer arrangert på ukedager, så foreligger det forslag om å arrangere dette annenhver uke på par og oddetall. Men uansett må dette diskuteres siden det nå foreligger forslag om tre baner på samme dag. Det går ikke)

Dette ble avvist, og forkastet. Borregaard spiller scramble siste onsdag i hver måned, mens Huseby/Hankø spiller stableford hver tirsdag. Huseby/Hankø, Moss og Rygge samt Askim skal alle tre spille tirsdager.

8. Arbeidsutvalg

Det fremmes forslag om å nedsettelse av et arbeidsutvalg som støttefunksjon for leder ev ØSG.

Bestående arbeidsgruppe, Peter Botterweg, Torbjørn Kristiansen og Bjørn Skoglunn,  stiller seg villig til videre arbeid.

Ingen kommentarer

  1. Berammelse av høstmøtet.

Høstmøtet skal avholdes på Borregaard i oktober 2018.

  1. Eventuelt

Det er gjort noen forandringer på hjemmesiden på web, (www.ostfoldseniorgolf.no) og vil oppfordre klubber til å sende inn bilder fra turneringer etc, slik at vi kan beholde historien i det vi driver med.

Det er opprettet en Facebook side for ØSG.  Den heter Østfold Senior Golf. Gi beskjed til medlemmene deres og skap blest om siden.

Halden går tilbake til 9-hullsbane, hvor de restaurerer anlegget med to utslag på hvert hull i tillegg til at det etableres noen nye greener.

Spilledatoer for lagserien i Østfold Senior Golf

Torsdag 3.mai – Onsøy

Torsdag 31.mai – Huseby og Hankø

Torsdag 14.6 – Gamle Fredrikstad

Mandag 25.juni – Skjeberg

Torsdag 5.juli – Halden

Tirsdag 10.juli – Askim

Tirsdag 7.august – Moss og Rygge

Onsdag 14.8 – Borregaard

Fredag 31.august – Mørk

Tirsdag 10.september Østfoldmesterskapet i Askim

Mandag 17.september – Årets Golfer i Skjeberg.

Greenfee 2018

Askim kr.150.-

Borregaard kr.200.-

Halden kr.200.-

Huseby og Hankø kr.200.-

Gamle Fredrikstad kr.225.-

Onsøy kr.225.-

Skjeberg kr.225.-:

Moss og Rygge kr.250.-

Venter på tilbakemelding fra Mørk

Møtet startet kl.1100 og ble avsluttet ca kl.1300.

John Byman,  Leder/referent