Vårmøte Østfold Senior Golf

   Vårmøtet i Østfold Senior Golf ble avholdt i Askim, tirsdag 5.april 2018. Slik var dagsorden, og slik ble vedtakene: 1.Velkommen til Askim og vårmøte 2.Valg av møteleder: John Byman 3.Valg av referent: John Byman 4.Budsjett for 2018: Kjell Asklien redegjorde for budsjett for 2018, og at økonomien tilsier at vi i år går for […]