Referat fra vårmøtet 2017

Referat fra vårmøtet i Østfold Seniorgolf 5. april 2017.

 

Følgende klubber var representert: Askim, Gamle Fredrikstad, Halden, Huseby &Hankø, Hvaler, Moss og Rygge, Mørk, Onsøy og Skjeberg. Men unntak av Borregaard var samtlige ordinære medlemmer representert.

 

 1. Valg av møteleder: Gunnar Skulstad ble valgt
 2. Valg av referent: Sverre Johnsen ble valgt
 3. Overliggende saker fra høstmøtet 2016
 4. A) Startavgifter og premiering’
 5. Borregaard GK og Askim GK fikk i oppdrag å fremme forslag til lik premiering i klubbene. Det ble fra gruppen fremmet to alternativer. I tillegg ble det fremmet forslag om å øke startavgiften til 50 kr.
 6. Følgende ble vedtatt: Forslag 1 fra gruppen som er vedlagt, skal brukes i lagturneringer. I tillegg premieres beste 4-manns lag og beste damespiller med vin. Forslaget skal også være retningsgivende for premieringen i de ukentlige individuelle turneringene. Startavgiften økes til 50 kroner i både lagturneringene og de ukentlige turneringene. (Det siste ble vedtatt mot stemmene til Huseby & Hankø og Hvaler).
 7. I tillegg har Onsøy golfklubb v/Terje Selnes tatt på seg oppgaven med å forhandle avtale med Calloway om rabatt for Østfold Seniorgolfs medlemsklubber på baller.
 1. B) Spilleform i lagkonkurranser.

Etter utveksling av synspunkter om Stableford eller svensk slaggolf ble følgende vedtatt:

Spilleformen fra 2016 opprettholdes: A-klassen (hcp<18) spiller slaggolf og B- klassen (hcp>17,9) spiller Stableford.

 1. Økonomi

Regnskap og budsjett fremlagt og godkjent.

Ekholtbruket GK er assosiert medlemsklubb. Dette betyr at klubbens medlemmer kan delta i de individuelle turneringene, Østfoldmesterskapet og Årets golfer. Klubben betaler ordinær kontingent – 1.000 kr. som alle andre klubber.

For alle klubber, skal avgiften til ØSG, kr. 1.000,-, innbetales til kto. 6580 32 07482 v/Kjell Asklien, innen 30. april 2017. Faktura vil ikke bli sendt ut, kun denne meldingen.

 1. A) Spilledatoer for lagturneringene 2017

Forslag ble lagt frem og enkelte datoer ble justert

Huseby & Hankø:                  Torsdag                       4. mai

Onsøy:                                    Onsdag                       10. mai

            Borregaard:                          ?                                  ?

Gamle Fredrikstad:                 Onsdag                       14. juni

Skjeberg:                                Mandag                       26. juni

Halden:                                   Torsdag                       6. juli

Askim:                                    Tirsdag                        11. juli

Moss & Rygge:                      Mandag                       24. juli

Hvaler:                                    Fredag                         18. august

Mørk:                                      Fredag                         1. september

 

 1. B) Østfoldmesterskapet spilles hos Moss & Rygge torsdag 3. august.
 1. C) Årets Golfer: Finale på Mørk fredag 8. september.
 1. Premiering Årets Golfer

Omleggingen til at kun de 5 beste runder fra 5 av våre baner er tellende fører forhåpentligvis til flere deltakere i finalen. Da har vi ikke økonomi til å følge opp statuttene med vinpremie til alle deltakerne. Statuttene endres derfor til at 1/3 premieres, men gjerne med vin.

 1. Kontaktliste til klubbene            Oppgradert liste legges ut på hjemmesiden.
 1. Klubb, spilledager, greenfee og startdato individuelle turneringer

Skjeberg                      Mandag                      225,-                24.04

Moss & Rygge            Mandag                      225,-               24.04

Askim                         Tirsdag                        150,-                18.04

Huseby & Hankø        Tirsdag                        150,-               04.04

Gamle Fredrikstad      Onsdag                       225,-               12.04

Borregaard                  Onsdag                       150,-

Onsøy                         Torsdag                       225,-               06.04

Halden                        Torsdag                       225,-               20.04

Hvaler                         Fredag                         150,-               21.04

Mørk                           Fredag                         225,-                ?

 

 1. Høstmøtet 2017 arrangeres hos Moss & Rygge 10.10 kl.10
 1. Eventuelt
 2. Det ble minnet på påmeldingsrutiner for lagturneringene: Innbydelse/påminnelse en uke før. Liste til arrangører 3 dager før.

Det oppfordres til at alle melder seg på i Golfbox i ukesturneringene, da dette letter arbeidet for klubbene.

Resultatservice 2017:

I år vil kun de 5 beste resultatene fra 5 av våre forskjellige klubber bli vist på hjemmesiden vår, siden vi kvalifiserer oss etter å ha spilt 5 forskjellige av våre baner. Men vi må gjerne spille alle våre 10 baner.

Resultatet av disse 5 banene tar man med seg inn i finalen, der finalespillet legges til og man får en totalscore. Denne summen er den totalsummen man kårer Årets Golfer etter.

I samlet oversikt over Årets Golfer vil resultatene for de andre banene ikke stå. Om spillere ønsker å sjekke dette, må de selv gå inn i Golfbox, og finne poengene som de har på de andre banene.

NB! Dagens resultater, dette gjelder både ukesturneringene og lagturneringene, skal sendes inn til:

gunnar.skulstad@getmail.no

samme dag de er spilt. Skjema/bruksanvisning ligger vedlagt, som må viderebefordres til de som arrangerer turneringen den dagen.

 

Hjemmesidene våre

Hver klubb pålegges å ta bilder og skrive en liten artikkel om sine lagturneringer. Denne skal sendes inn samme dag til Johnny Olsen eller Gunnar Skulstad. Husk: Dette er ferskvare!

Info fra Hvaler GK: De har kun 1 golfbil tilgjengelig på denne banen!

Takk til Gamle Fredrikstad Golfklubb for lån av lokale, servering av kaffe og Østsidas beste vafler.

06.04.2017 Referent Sverre Johnsen Hvaler GK