Referat fra høstmøtet i ØSG

Referat fra ØSG’s høstmøte på Skjeberg Golfklubb,

torsdag den 13. okt. 2016, kl. 1000.

 

Skjeberg GK v/Olseng ønsket representanter fra åtte klubber velkommen til høstmøtet.  Beklageligvis kunne ikke Moss & Rygge stille med deltakere.  Ca. 20 var til stede på møtet. Agenda for møtet var sendt alle golfklubbene 11.10.2016.

SAK 1: Valg av møteleder.

Gunnar Skulstad, Gml. Fredrikstad GK ble valgt.

 

SAK 2: Valg av referent.

Thore Daae Olseng, Skjeberg GK, ble valgt.

 

SAK 3: Evaluering av sesongen.

Lagturneringen ble greit avviklet.

 

Østfoldmersterskapet ble besluttet lagt til hverdag.  Ingen suksess med helgearrangement.

 

Finalen i Årets Golfer samlet kun 16 deltakere, alt for lite når hele 447 spillere har deltatt i årets turneringer, hvorav 65 damer.

 

Det er spilt golf i 19 uker gjennom året.  Hankø og Huseby har full pott. Moss & Rygge har hatt sin bane tilgjengelig i kun 12 uker.  Deltakere fra denne klubben bør ta opp dette med sin daglige leder.

 

«Landskamp» mot Sverige ble det ikke noe av.

 

Vedtak: Landskamp mot Sverige sløyfes.

 

Hjemmesidene våre mangler stoff fra klubbene. Det må jobbes med å finne fram til en hjemmesideansvarlig i hver klubb (se Sak 12).

 

SAK 4: Premiering.

Uenighet om dette.  De fleste seniorgruppene ville ha noe igjen for arrangementene, både ved vanlige ukes-turneringer og fra lagturneringene.  Borregaard GK og Askim GK fikk i oppdrag å fremme forslag om dette og med endelig behandling på vårmøtet 2017.

 

 

SAK 5: Innkomne forslag (til sammen 7).

 

1: Fra Gunnar Skulstad: Forslag om at seniorgolfen i Østfold kuttes ned til 15/16 uker og at det også spilles konkurranser i juli mnd.  Det vil da bli ca. 10 dager mellom hver lagkonkurranse.  Det er også et visst håp om at Østfoldmesterskap og Finaledag vil samle flere deltakere dersom sluttstrek blir satt i august mnd.  Enighet om dette.

 

Gunnar Skulstad lager forslag til spilledager til vårmøtet.

 

2: Fra Gunnar Skulstad: Forslag om «sudden death» ved poenglikhet i lagkonkurranser.  Dette ble forkastet.

 

Vedtak: Den klubben som på finaledagen har lavest hpc av de 4 tellende spillerne

rangeres foran.

 

3: Fra Gunnar Skulstad: Forsalg om å redusere tillegget på scoren finaledagen fra 100% til 50%.  Forsamlingen (tror jeg) ønsket ikke tillegg i det hele, og ble derfor foreslått å stryke alle tillegg finaledagen.

 

Vedtak: Alle tillegg til scoren finaledagen fjernes, «rent» resultat teller.

 

4: Fra Gunnar Skulstad: Premiering til beste bruttospiller i lagturneringer strykes.

 

Vedtak: Beste bruttospiller i lagturneringer skal ikke premieres.

 

5: Fra Tore Gullåsen: Forslag om ny spilleordning i lagkonkurranser forkastes, først om fremst p.g.a. vanskelig registrering i golfboks.  Forsamlingen ønsket, med et unntak, at det kun skal spilles slaggolf med fullt hcp i en klasse.  Det kan spilles fra rød og gul tee og spillerne må velge hvilket utslags-sted de ønsker å spille fra i første lagkonkurranse og siden forbli der gjennom hele sesongen. Videre bør det være ei dame med på hvert lag.  Kun syv spillere kan delta på laget, grunnet max. 70 spillere nå som vi er blitt 10 klubber.  De fire beste resultatene i laget er tellende.

 

Endelig avgjørelse på dette forslag vil bli fattet på vårmøtet.

 

6: Fra Tore Gullåsen: Forslag om å øke startkontingenten til kr. 50,- per deltaker i lagturneringene falt.

 

Vedtak: Startkontingent i lagturneringer skal være kr. 30,-.

 

7: Fra Tore Gullåsen: Forslag om å fjerne tellende resultat i lagturneringer og at fem tellende resultat i ukes-turneringer er tellende til Årets Golfer.  Tore fikk noe medhold i sitt forslag, men forsamlingen entes om flg.

 

Vedtak: For å være kvalifisert til spill finaledagen må spilleren ha spilt minst 5 av våre baner, og de fem beste resultatene blir registrert som tellende resultat hos resultatsanker.  Finaledagen teller med som 6. konkurranse, og summen av de 5 banene samt summen fra finalen er sluttresultatet i Årets Golfer. Den som får flest poeng blir Årets Golfer.

 

Resultatene fra lagspillene teller med for den enkelte spiller i Årets Golfer.

 

SAK 6: Hvaler GK har søkt om å bli medlem i ØSG.

 

Vedtak: Hvaler GK opptas som fullverdig medlem av ØSG. Gunnar Skulstad sender brev/mail til dem og informerer om dette.

 

 

SAK 7: Ekholtbruket GK.

Denne klubben ønsker å være med for bl.a. å spille om årets golfer på våre ukesturneringer.

 

Vedtak: Klubben er hjertelig velkommen.

 

SAK 8: Disiplinærsaker og sanksjonsmuligheter.

ØSG skal IKKE avgjøre disiplinær og sanksjonssaker mot noen spillere. Dette skal evnt. Meldes til spillerens hjemmeklubb for avgjørelse der.

 

ØSG skal kun følge reglene for golfspill i.h.t. golfreglene våre.

 

ØSG vil derfor ikke lage et reglement som kan være stand til å ekskludere eller diskvalifisere spillere.

 

SAK 9: Økonomi og valg av ny kasserer.

Finn Sandersen har trukket seg som kasserer i ØSG.

 

Ny kasserer ble valgt: Kjell Asklien, Borregaard GK.

 

SAK 10: Valg av leder i ØSG.

Gunnar Skulstad stilte seg til disposisjon på betingelse av full støtte fra Onsøy GK.  Det fikk han… og Gunnar ble valgt.

 

SAK 11: Vårmøtet 2017.

Møtet ble berammet til onsdag den 5. april 2017 kl. 10.00 på Gamle Fr.stad GK.

Reservested blir Skjeberg GK.

 

SAK 12: Eventuelt.

Gunnar Skulstad stilte seg igjen til disposisjon som resultat – sanker.  Hjemmesiden bestyres av Johnny Olsen og Gunnar Skulstad, og de ber om flere innlegg/fotos fra klubbene, samt en eller to personer som kan bidra som web- og hjemmesideansvarlige.

 

Møtet ble avsluttet kl. 1230.

 

Thore Daae Olseng

Referent

 

Skjeberg GK, 14.10.2016.