Nå kan vi spille shot gun

Etter hvert som myndighetene har åpnet opp samfunnet og lempet på retningslinjene rundt håndteringen av smittevern i koronatider, har også retningslinjene knyttet til golfspill åpnet for flere muligheter. Vi har registrert en viss usikkerhet rundt hva som totalt sett gjelder knyttet til turneringer, og vil derfor forsøke å gi en grov sammenstilling.

  • Den enkelte klubb avgjør hvem som får lov til å arrangere hvilken type turnering hos dem. De må bl.a. vurdere om de har rutiner og kapasitet til å ivareta forsvarlig smittevernrenhold med det innrykket de får.
  • Arrangør av turneringen må bl.a. vurdere om de har opplegg og rutiner som hindrer smittespredning og kapasitet til å kontrollere at koronabestemmelsene blir overholdt.
  • Deltakerne må vurdere om det er forsvarlig at de deltar (ikke er syk, er flink til å holde avstand, har god hoste- og håndhygiene) og at de kan komme seg til og fra turneringen på en måte som ikke bidrar til økt smittefare.

Vi har altså alle ansvar vi må ta, og vi må gjøre en vurdering av om verdien av det vi oppnår ved å invitere og delta, forsvarer risikoen vi utsetter oss selv og andre for. Retningslinjene som er trukket opp av myndighetene og av NGF er ingen garanti mot smitte, men de gir noen rammer man får lov til å vurdere ut i fra. Det er fortsatt større risiko å delta på et arrangement med mange mennesker enn et med få mennesker, det er større risiko dersom deltakerne kommer fra flere miljøer enn om de kommer fra et miljø, konsekvensene ved smitte er større for pensjonister enn for unge, etc.

15. mai, kom disse rådene om innenlands fritidsreiser:
Folkehelseinstituttet – Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus.

Deltakerantallet på ulike turneringer er slik å forstå:

  • Har man løpende start slik at folk kommer like før de skal spille ut, og reiser hjem rett etter at de har avsluttet runden, så er det ikke satt antallsbegrensning fra NGFs side.
  • Har man samling før start, premieutdeling, felles bespisning e.l. etter turneringen eller man vil ha shotgun-start så kan man samle inntil 50 personer, inklusive publikum, foreldre søsken etc., men eksklusiv den staben som må til for at arrangementet skal kunne gjennomføres. Ansvarlig arrangør må føre liste over de som er tilstede på arrangementet.