Ikke åpning før etter 15.juni

Norges Golfforbund presiserer at det ikke skal drives noen form for konkurranse på noe nivå, verken på klubb, region eller forbundsplan før myndighetene gir klarsignal. Og det er tidligst 15.juni 2020.

Sjekk denne linken:

https://catchup.catchmedia.no/t/r-l-jhutnlk-dyjjijmc-a/

Regjeringen har bestemt at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni. Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små.

Dette betyr at ALLE turneringer i golf på klubb-, region- og forbundsnivå ikke kan gjennomføres før det kommer beskjed fra regjeringen.

NGF jobber for å se på mulig åpning av turneringer på forskjellige nivåer hvor smittevernstiltakene er ivaretatt, men det er ikke åpning for dette med dagens retningslinjer.