Hvaler GK melder seg ut av ØSG!

Hvaler GK trekker seg fra lagturneringene, også deres eget arrangement som skulle vært avviklet 18. august.
De innser at engasjementet og innsatsviljen fra deres spillere ikke er tilstede.
Sverre Johnsen beklager at det er blitt som det er blitt.
Følgende av dette er at det IKKE blir lagspill på Hvaler 18. august, men de som allerede har spilt Hvaler GK får dette med som et av sine 5 resultater, om det trengs. I tillegg åpner vi for at de som vil spille Hvaler GK i deres ukesturnering, som er på fredager, fortsatt kan gjøre det, inntil sluttstrek settes.
Hvaler GKs medlemmer kan fortsatt være med på ØSG sine ukesturneringer.
NB! Dette betyr at vi 9 resterende klubber kan stille med 8 personer i de 2 siste lagturneringene!