Resultatsankingen starter 31.mai

Det er ikke lett å arrangere golfturneringer for tiden. Men vi se jo på en måte et lys i andre enden. Som i 2020 har vi måtte skyve på lagturneringene, og vi håper at vi kan komme i gang mandag 7.juni. Nøkkelen er at nedre Glomma-regionen får lov å arrangere turneringer med flere en 30 deltakere. I Indre Østfold og Halden er det per nå lov å arrangere turneringer med inntil 50 deltakere.

Planen er å starte på Skjeberg mandag 7.juni. Men skulle ikke det gå, blir neste mulighet torsdag 17.juni på Huseby og Hankø. Deretter følger Gamle Fredrikstad 23.6 og Askim 29.6

NYTT FOR 2021:

I år har en gruppe med deltakere fra fem av klubbene i region Østfold utarbeidet nye retningslinjer for ØSG.

Det innebærer følgende:

5 deltakere fra hvert lag på banene med 9-hullskapasitet.

7 deltakere fra hvert lag på baner med 18 hulls kapasitet.

I alle lagturneringene er det fire tellende fra hvert lag – uansett bane.

Nytt er også at vi har satt opp tre klasser:

Klasse A: +8 til 17,9

Klasse B: 18,0 til 29,9

Klasse C: 30,0 til 54,0

Der det er flere enn tre damer påmeldt, kan det også være to dameklasser. Ved tre eller mindre, spiller damene i den klassen som hcp bestemmer.

Klasse A: +8 til 24,9

Klasse B: 25,0 til 54,0

UTSLAGSOMRÅDER:

Teesteder, eller utslagsområder som vi nå har kalt dette, vil også være annerledes i 2021.

En ting er uforandret, og det er for spillere i klasse A. For spillere under 70 år, uavhengig av bane, skal det benyttes gul tee.                                                                                    Nytt er at spillere over 70 år kan benytte seg av gul, blå eller rød. Dette gjelder også for klassene B og C.

18 HULLSBANER: Men det er et tillegg, og det er at spillere i klasse A, som vanligvis ville valgt rødt utslagsted, nå skal spille fra blå – eller tilsvarende (eks: Skjeberg: gul=53 og blå= 49. Damene spiller fra rød=46.

Dette gjør vi for å utjevne ulikhetene.

9 HULLSBANENE: Her vil vanlige utslagsteder være gjeldende, det vil si gul og rød. Gul for Klasse A under 70. Valgfritt for de over 70 og i klassene B og C.

I alle lagturneringer i 2021 vil dette gjelde: Fritt valg av utslagsteder for hver turnering med unntak for herrer kl.A. Det betyr at spillere over 70 år i klasse A og ALLE spillere i klasse B og C kan bytte utslagsted fra bane til bane.

For klubbturneringer gjelder klubbens egne regler for gjennomføring og gjestespillere må forholde seg til klubbens bestemmelser. Her gjelder også fritt valg av utslagsted.

MERK at for Østfold Seniormesterskap og Årets Golfer gjelder andre regler og andre klasser. Dette vil fremkomme av senere innlegg og under fanen på vår hjemmeside.

Vi fortsetter også «regelen» om at fem baner gjelder for kvalifisering for å delta på Årets Golfer.

I lagturneringer vil spilleformen Maksimum score, netto dobbel bogey gjelde. Klubbturneringene står fritt til å arrangere hvilken som helst spilleform, men resultatene skal konverteres til stableford før innsendelse til resultat-sanker.

 følg oss på facebook: Østfold Senior Golf