Resultatene fra GF forsinket

Resultatene fra lagkonkurransen på Gamle Fredrikstad vil bli noe forsinket pga visse justeringer. Det har forekommet noe uregelmessigheter som må sjekkes ut før vi kan offentliggjøre lagresultater og en oppdatert OoM.