PÅ HØSTMØTE I ØSG 11. NOVEMBER 2015 BLE 2 PERSONER HEDRET

Høstmøte for Østfold Senior Golf er et møte hvor hver klubb i Østfold er representert.
Hensikten med møte er å evaluere sesongen 2015, behandle innkomne forslag samt å legge føringene for sesongen 2016.
Neste møte i ØSG vil bli i april 2016.

På dette møte ble Tore Gullåsen, Mørk GK og Gunnar Skulstad, Gamle Fredrikstad GK hedret med strålende arbeid for ØSG over flere år og ikke minst for sesongen 2015.

På møte ble Gunnar Skulstad valgt som leder for ØSG.

Tore Gullåsen og meg