Nytt fra ekstraordinært møte i ØSG

Referat fra ekstraordinært vårmøte på Evje, fredag 27.4.2018 kl.1000.

På grunn av den siste tids uklarheter angående spilleformer rundt klubbturneringer og lagturneringene, ble det avholdt møte på Evje Golfpark, hvor det møtte 13 representanter fra klubbene i Østfold, samt Soon Golfklubb. Bjørn Skoglunn ble valg til møteleder.

Tore Gullåsen innledet med å fortelle om bakgrunnen for Østfold Senior Golfs eksistens.

Det ble gjort følgende vedtak:

  • Klubbturneringer/dagturneringer skal spilles som i 2017. Hver klubb bestemmer spilleform og hvilket utslagssted det spilles fra. Det skal være valgfritt fra gult eller rødt.
  • Tore Gullåsen er ØSGs resultatsanker, og resultater skal mailes til han samme dag som turneringene avholdes. Det påpekes at tidsfrister må overholdes, og resultater må påføres dato og klubbnavn. Tores mailadresse er: toregullasen@getmail.no.
  • Lagturneringene spilles som tidligere vedtatt, hvor det velges tee fra første turnering.

Vedtaket som gjelder for 2018, lyder: Valg av spillested gjelder fra første lagturnering, og gjelder kun lagturneringen. På finale ÅRETS GOLFER spilles det fra GULT, unntak er de som gjennom sesongen kan dokumentere har spilt fra rødt.

  • Det skal spilles med inntil åtte spillere på 18-hullsbanene og inntil syv spillere på 9-hullsbanene. De fire beste resultatene fra hvert lag er tellende i lagkonkurransen. Setningen om at det en bør være dame, strykes.

 

  • For å kvalifisere til å spille i finalen om Årets Golfer, må man ha spilt minst fem forskjellige baner i Østfold Senior Golf. Resultatet i finalen legges på sluttsummen. Alle spillere med fem tellende resultater blir automatisk påmeldt til finalen i Skjeberg 17.september.

 

  • Soon Golfklubb er med i Østfold Senior Golf, og vil ha klubbturneringer hver torsdag med start kl.1000. De skal også ha lagturnering. Dato bestemmes senere. Det betyr at det i 2018 vil bli lagturnering på 10 forskjellige baner.

 

  • Østfold mesterskapet skal avvikles på Askim Golfbane i august. ØM lever sitt eget liv, og skal ikke telle med i Årets Golfer. Soon GKs spillere kan delta i ØM. Dato for ØM blir kunngjort senere.

 

  • Askim GK flytter sin klubbturnering fra tirsdager, til mandager, og starter opp mandag 7.mai kl.1000. Det betyr at lagturneringen vil bli spilt i Askim, mandag 9.juli – og ikke tirsdag 10.juli.

Det ble ellers snakket litt rundt premiering, noe som er opp til enhver klubb. I Årets Golfer og ØM vil det bli ¼ dels premiering i klassene, og at det skal forsøkes å gjøres enklere og billigere enn tidligere.

Møtet ble avsluttet ca. kl.1130.

John Byman, referent