Nå lempes de litt på smitteverntiltakene:

Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av peg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet.
https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/koronainformasjon-020620?fbclid=IwAR1Mqb-cOsicSMRPK2DQ2lRii8fiwrQY38yfGH6wXIqNrwiuSDJf5y4P32U