Årets golfer, finalen på Skjeberg GK

På vegne av Østfold Seniorgolf har vi gleden av å ønske dere velkomne til Skjeberg GK for spill i den 10. og siste runden av ukesturneringene og hvor Årets Golfer vil bli kronet.

Det spilles Stableford i to klasser:  Herrer og damer.

Shotgunstart fra kl. 1000, og høyst sannsynlig med tre spillere i hver ball.

Alle spillere som har spilt de NI banene i Østfold (i 2016) er kvalifisert for deltakelse.  Det er fortsatt muligheter for de som gjenstår med en eller flere baner, men siste mulighet er på Mørk GK fredag den 16. sept.

Etter nevnte ukesturnering på Mørk vil Skjeberg, av ØSG, få oversikt over hvor mange som er kvalifisert for spill på Skjeberg. Vi vil da sende ut en SMS til samtlige kvalifiserte. Dersom du IKKE ønsker å delta på finaledagen må du sende en mail til Svein Moen, mailadresse: sv-moen@online.no  innen lørdag den 17. sept. kl. 1700.

Spillere som ønsker å spille fra rød tee (46) må oppgi dette til samme mailadresse og innen samme tidsfrist.  Damene spiller alle fra 46, og alle herrer som ikke oppgir ønsket tee spiller fra gul tee (53).

Alle ØSG-ledere kan ta med seg to ekstra spillere til finaledagen.  De deltar ikke i konkurransen Årets Golfer, men vil ev. bli premiert i turneringen.  Melding om hvilke disse to er (inkl. medlemsnummer) må også sendes til overstående mailadresse og det innen kl. 1700 fredag den 19. sept.

Greenfee: Kr. 200,-.

Startkontingent: Kr. 30,-, hvor alt går til premier.

Premiering: 1/4 premiering i begge klasser.

NB!  Sjekk om du har spilt alle banene på www.ostfoldseniorgolf ….det kan være at du har glemt en bane, men du har jo over en uke på deg til å rette det opp !!!

Velkommen til Skjeberg, riktignok på en blåmandag, men pytt, pytt!

 

Skjeberg golfklubbb,

Seniorkomiteen, v/Thore Daae Olseng.