Møtereferat Høstmøte i ØSG 11. november 2015

Sted: Onsøy GK Kl. 10:00 Møtedeltagere: Representanter fra samtlige klubber i Østfold, unntatt Moss GK Dagsorden: Viser til møteinnkallelse 1: Valg av møteleder: Gunnar Skulstad ble valgt 2: Valg av referent: Terje Selnes ble valgt 3: Evaluering av sesongen 2015: • Årets golfer: o I 2015 er det registeret 91 spillere mer enn i 2014 […]

PÅ HØSTMØTE I ØSG 11. NOVEMBER 2015 BLE 2 PERSONER HEDRET

Høstmøte for Østfold Senior Golf er et møte hvor hver klubb i Østfold er representert. Hensikten med møte er å evaluere sesongen 2015, behandle innkomne forslag samt å legge føringene for sesongen 2016. Neste møte i ØSG vil bli i april 2016. På dette møte ble Tore Gullåsen, Mørk GK og Gunnar Skulstad, Gamle Fredrikstad […]

Høstmøtet 2015

Høstmøtet avholdes 11.11.2015 på Onsøy GK. Her møtes seniorlederne og deres medhjelpere fra alle våre klubber for å evaluere sesongen som vi har lagt bak oss. Agenda for høstmøtet er: Dagsorden 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Evaluering av sesongen 2015 Årets golfer. Østfoldmesterskapet. Landskampen. Hjemmesidene våre. 4. Innkomne forslag Tor Heier, […]